lunes, 30 de enero de 2012

Ongizate estatua JOPUNTUAN.


Badira hiru urte Gobernu desberdinek murrizketen bideari ekin ziotela. Neurri hauekin Iangabezia, clesberdintasun eta pobrezia handiago baino ez dago. Zerga-herstura, aurrekontu-diziplina eta doitze-neurriek botere ekonomikoa baino ez dute faboratzen.

Nazioarteko instituzio ekonomikoek NDF, EBZ) eta Europar Batasunak (Sarkozy-Merkel buru direlarik) euro zonaldeko ekonomiek jarraitu beharreko norabidea ezarri dute. Azken gertaerek eta datu ekonomikoek garbi eta argi adierazten dute ez garela krisitik ateratzen ari, aitzitik, atzeraldi berri batean gaudela azken atzeraldiko hutsak ordaintzen ari gareneanNahiz eta badakiten krisi ekonomikoa eta soziala areagotzen ari dela, hamaika borroken ostean Iorturiko eskubide urri horiek kendu nahi dizkigute. Zerbitzu publikoak pribatizatzen jarraitu nahi dute, inbertsio eta negozio pribatuari eremu berriak irekiz. Gizartearen gehiengoen aurkako azpigerra sozial bat da, diruaren boterea dutenek deklaratutak gerra; botere honek instituzio politikoak otzandu ditu euren aginduak uneoro bete ditzaten.

Egoera hau ulertzeko konüan hartu behar dugu aspalditik inposatze ari diren zerga-kontraerreforma. Indarrean den zerga-politika erregresiboa da eta errenta handi eta kapitale faboratzen ditu. Lan errentek gehien ordaintzen clutenak dira eta zeharkako zergak igo baino ez dituzte egiten. Zerga-bilketaren zama klase popularren bizkarretik dago.

Zerga-bilketari dagokionean Europako azken tokian gaude; Hego Euskal Herrian BPGaren %29,3a biltzen da, Europar Batasunean, aldiz, bataz beste, %38,4a; honek esan nahi du Hego Euskal Herriko altxor publikoek 7.500 milioi euro gutxiago biltzen dutela. Diru hau, batez ere, ez da biltzen kapitalaren errentak, enpresa-etekin eta ondaretzarrekiko zerga-arduragabekeriarengatik.

Diru-kopuru horrez gain, errenta eta enpresa handiek egiten duten zerga-iruzurrarengatik Foru Ogasunek urtero biltzen ez dituzte milioi euro horiek daude. 10.000 milioi euroz ari garadiïu-kopuru honek eta zerga-etekinetako 7.500 milioiek suspertze ekonomikorako politika indartsu bat'ez ezik, beharrezkoa den gizarte politikaren garapenerako urrats garrantzitsu bat ere Iirateke.

Denbora Iuzea zergak barkatzen gehiago dutenei, zerga-iruzurra jazartzeko borondate ezak eta bilketan krisi ekonomikoak izan duen eraginak egoera korapilotsuan jarri gaituzte; hau dela eta, klase politikoak kapitalaren aldeko soluziobidearen alde egin du. Hots, aurrekontu publikoak murrizten dira errenta handi eta kapitalak gehiago zergapetzearen bidetik gehiago biltzeko aukeraren kontra. Injustu eta atzerakoi den zerga-politika honen bidez, inolako gizarte partehartzerik gabe erabaki egin dena, krisi garaian finantziatzeko den beste baliabide den zor publikoaren merkatuakjasaten duen presiotzarra eta oso sehaztutako ideologia batekin, klase gobernatzailea eskubideak murriztu baino ez ditu egiten
Hego Euskal Herrian Espainiako Erresumako Gobernuak, EHAEko eta Nafarroako Gobernuek kapitalaren mandatari berriekiko morroikeria jasaten ari gara:

0 Lan baldintzak eta soldatak erasotu egin dira.

0 Lan eta pentsio sistemak, hala nola hiizarmen kolektiboarena erreformatu egin dira kapitalaren onurako.

0 Mendekotasun Iegea etenda utzi egin da.

0 Zerbitzu publikoak erasotu egin dira; hezkuntza eta osasungintza batez ere.

0 Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunerako politikei ez zaie Iehentasunk ematen.

0 Aurrekontuak murriztu egin dira, publikoa 2005. urteko mailara jaitsiz.

0 Hala ere, azpiegituren negozioan eta bankan dirua sartzen jarraitzen dute.

Oso Iarriak dira gastuaren murrizketa hauek, krisiaren ondorioak euren haragitan pairatzen ari diren milaka pertsona horiek bakarrik uztea dakartzatelako. Hego Euskal Herrian diren 192.000 Iangabetu eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten 55.000 pertsona horietaz ari gara mintzo, hala nola Nafarroan Oinarrizko Errenta kobratzen duten 18.000 pertsona horietaz ere.

Instituzioak ez dira gai ekonomia sektore publikotik suspertzeko, ez dute enplegurik sortzen eta kasu askotan berau suntsitzen ari dira; denbora Iuzez ahaztuta izan diren beharrak asetu ez ezik ekonomia ere susper zezaketen. Euskal Herrian gizarte sariak murrizten dira, sari hauek kobratzen dituztenak
kriminalizatzen dira, Iangabezian direnei euren egoeraren errudun egiten zaie enplegutasunaren diskurtsoarekin. Badirudi Gemma Zabaleta eta Elena Torres andereek eta hauen aldekoek ez dutela ulertzen enplegurik gabe berau sortu egin behar dela eta ez Iarderiatu enplegurik ez dutenak.

Egunez egun jende gehiagok agortzen du bere Iangabezia saria; egoera honetan, Nafarroako eta Gasteizko Gobernuek kolektibo honentzat existitzen den azken segurtasun sare erasoïzea era beki dute, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta hain zuzen ere.

Nafarroan 2.000 pertsonatik gora sistematik at utzi nahi dituzte, zenbatekoa %l0etik 20ra bitarte murriztuz Iehen urtean.

EHAEan, lege-erreformaz segurtasun sarea moztu egin zuten milaka pertsona sistematik at utziz, batez ere gazteak eta immigranteak; ondoren, zebatekoa murriztu dute, 55.000 bizikidetza-unitate horiek erabateko bizi-prekarietatean utziz.

Ezartzen ari diren politikak injustuaz ez ezik, ez gaituzte krisitik aterako; ineteres neoliberalei baino ez erantzuten clizkieten Iehentasun politikoak
sustraitik eraldatu behar ditugu. Garbi eta argi dugu zein den bidea honetarako:

0 Eragile sozial eta sindikalen benetako partehartzerako eskubidea politika publikoak zehazteko eta hauek ebaluatzeko.

0 Gizarte sari desberdinei ezarri dizkieten lege eta aurrekontu-murrizketak bertan behera uztea.

0 Gastu sozialerako aurrekontu-saila gehitzea Europako gastu publikoarekin bat egiteko.

0 Zerbitzu sozial publikoa, unibertsalak eta aurrekontu publikoen kargu, mendekotasunik duen pertsona ororen babesa bermatuz.

0 Zerga-politika justua eta mailakakoa, azken hamarkadetan ezarri diren erreformak atzera bota ditzan eta ondasunaren banaketa bidezkoagoa posible egingo duena. Zerga-iruzurraren aurkako benetako borroka.

0 Kalitatezko enplegua sortzea, zerbitzu publikoen defentsa eta inbertsio publikoa biztanteriaren beharrak betetzeko.

0 Aukera-berdintasuna. Bizitza Iaborala eta pertsonala bategiteko politika eragingarriak. Lan produktibo eta erreproduktiboaren banaketa.

0 Lan harreman eta babes sozialerako euskal esparrua, eskuduntza arauemailearekin.

Biztanleriari dei egiten diogu politika hauek bertan behera utz ditzaten eta eskubide sozial eta Iaboralen alde mobiliza dadin.
OTSAILAK 4, LARUNBATA, 18:00TAN, MANIFESTALDIA BILBDN, JESUSEN BIHOTZAREN PLAZATIK.

Leer más...

EGUZKI denuncia las fugas de la central de FUKUSHIMA

Cuando apenas queda un mes para que se cumpla un año de la catástrofe nuclear más importante de la última década, la central nuclear de Fukushima sigue estando activa. Prueba de ello es que este fin de semana se han producido al menos 14 fugas de agua en distintos puntos de la central.
Estos escapes se han producido debido a una ruptura en las cañerías del sistema de refrigeración, lo que ha provocado que este proceso se haya tenido que ver interrumpido. No es la primera vez que el sistema de refrigeración de la central es el que provoca un estado de amenaza. Por lo tanto, no entendemos como Tepco, la compañía eléctrica de Tokio que es la encargada de controlar los posibles escapes radioactivos de la central, no ha prestado la suficiente atención a este sistema, tal y como ellos mismos han admitido.
Lo que más nos preocupa es que los fallos en el sistema de refrigeración son algo habitual en las centrales nucleares que aún se encuentran en activo y que no han sufrido ningún daño por causa de terremotos… Como ejemplo podríamos poner la obsoleta Santa María de Garoña, central que tiene un sistema de refrigeración con numerosas deficiencias y que en su funcionamiento diario provoca la contaminación térmica del río Ebro. Pero, ¿qué pasaría si al igual que ha ocurrido en Fukushima se rompiera una cañería de este sistema? aunque algun@s pueden pensar que esta situación es difícil que se de en una central en activo no lo es tanto en una central con las características de Garoña. Es decir, en una instalación obsoleta en la que los elementos básicos como los materiales de los tubos, vasijas del reactor, válvulas, bombas de control no son revisados. No por lo menos en las famosas pruebas de estrés llevadas a cabo por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Por lo tanto, este nuevo impacto sobre el medio ambiente deja claro que los desastres nucleares tienen efectos de larga duración tanto sobre el medio biótico como sobre el medio abiótico. Además, hay que recordar que el radio de acción de estos impactos es enorme y que sus consecuencias son visibles después de décadas de que se haya producido las emisiones radioactivas.
Por eso, desde Eguzki queremos pedir una vez más el cese de la energía nuclear por ser ésta insegura y peligrosa tanto para nosotr@s como para las generaciones futuras.
Leer más...

La ONU recomienda tener en cuenta los costes sociales y medioambientales al medir la actividad económica

El Panel sobre Sostenibilidad Mundial de la ONU ha publicado un informe este lunes en el que recomienda que se tengan en cuenta los costes sociales y medioambientales a la hora de medir y poner precio a las actividades económicas.

El panel, que fue creado en 2010 por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y está copresidido por la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, y el de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha presentado en Addis Abeba su informe 'Personas con resiliencia, un planeta con resiliencia. Un futuro que merece la pena elegir'.

Aunque los autores del estudio consideran que se han hecho avances en muchos aspectos --como la reducción de la pobreza--, advierten de que el desarrollo actual no es sostenible. Por eso hacen 56 recomendaciones para incluir lo antes posible en las políticas económicas acciones que promuevan un desarrollo sostenible.

"Hemos elaborado este informe en un periodo de inestabilidad e incertidumbre. Las economías se tambalean, la desigualdad crece y las temperaturas siguen aumentando. Estamos poniendo a prueba la capacidad del planeta para mantenernos", dice el documento.

Para cambiar esta situación, "tenemos que hacer unos cambios radicales, empezando por la manera en que entendemos las relaciones con los demás, con las generaciones futuras y con los ecosistemas que nos sustentan", añade.

LA REALIDAD ACTUAL
El informe indica que el número de personas que viven en la pobreza está disminuyendo aunque cada vez son más las que pasan hambre. Además, la desigualdad en la distribución de la riqueza se está incrementando y a las mujeres se las excluye a menudo de las oportunidades económicas.

Por otro lado, el acceso a agua limpia está aumentando, pero 2.600 millones de personas no disponen de sistemas de saneamiento modernos. Para 2030, la demanda de alimentos en el mundo habrá crecido un 50 por ciento; la de energía, un 45, y la de agua, un 30.

Asimismo, el estudio dice que la crisis financiera fue causada en parte por unas reglas de mercado que fomentan el 'cortoplacismo' y no recompensan a quienes realizan inversiones sostenibles. El modelo económico actual está "llevándonos inexorablemente hacia los límites de los recursos naturales y de los sistemas de apoyo de la vida en el planeta".

RECOMENDACIONES
El informe subraya la importancia de la ciencia como guía esencial para tomar decisiones que promuevan un desarrollo sostenible. En ese contexto, pide a Ban que impulse la elaboración periódica de un informe sobre las perspectivas del desarrollo sostenible que integre los conocimientos de distintos sectores e instituciones y considere la creación de una junta científica asesora o el cargo de asesor científico.

También propone que los gobiernos usen una serie de indicadores económicos que van más allá del Producto Interior Bruto y midan la sostenibilidad de las economías nacionales, así como que modifiquen las normas que rigen el funcionamiento de los mercados financieros para promover inversiones a largo plazo más estables y sostenibles.

Igualmente, el estudio aconseja integrar los verdaderos costes medioambientales de los productos en el precio que la gente paga por ellos, con el fin de crear un sistema económico que proteja los recursos naturales, y colocar en los productos etiquetas con información sobre su impacto sobre el medio ambiente.

Además, aboga por eliminar gradualmente, de aquí a 2020, los subsidios que tienen efectos negativos sobre el medio ambiente. La ONU calcula que los gobiernos gastan más de 400.000 millones de dólares cada año en subvenciones para los combustibles fósiles, mientras que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emplean casi la misma cantidad en subvenciones agrícolas.

De forma paralela, se debe mejorar el acceso a la energía, el agua limpia, los sistemas de saneamiento y los alimentos, cumpliendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio e incluso yendo más allá, según el panel.

Así, recomienda fijar nuevos objetivos para que en 2030 esté garantizado "el acceso universal a una energía sostenible y asequible" y para que en 2025 todo el mundo pueda usar las telecomunicaciones y la conexión de banda ancha a Internet.

Asimismo, los gobiernos "deben plantearse establecer un fondo mundial para la educación" para conseguir el acceso universal a la enseñanza primaria en 2015 y a la secundaria en 2030.

Éstas y otras metas deben incluirse, según el panel, en una lista de Objetivos de Desarrollo Sostenible que se elaboraría en los próximos años.

AHORA ES "MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA"
Durante la presentación del informe, Zuma ha afirmado que "ante la posibilidad de que el mundo sufra una recesión aún mayor, los que elaboran las políticas quieren ideas que les puedan ayudar a navegar en estos momentos difíciles".

"Nuestro informe deja claro que el desarrollo sostenible es más importante que nunca dadas las múltiples crisis que está experimentando el mundo", ha añadido.

Halonen ha recalcado a través de una videoconferencia que las personas deben ser lo más importante. "La erradicación de la pobreza y la mejora de la igualdad deben seguir siendo las prioridades", ha declarado la presidenta finlandesa, que ha añadido que "el panel ha concluido que para el desarrollo sostenible es crucial el empoderamiento de las mujeres y que desempeñen una función más destacada en la economía".

El secretario general de la ONU ha asegurado que el desarrollo sostenible es una de sus máximas prioridades para su segundo mandato. "Tenemos que trazar un nuevo camino, más sostenible, para el futuro, uno que refuerce la igualdad y el crecimiento económico al tiempo que proteja nuestro planeta", ha insistido.

El panel está formado por 22 miembros, entre jefes de Estado y ministros antiguos y actuales y representantes del sector privado y de la sociedad civil. El informe se ha presentado cinco meses antes de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Brasil el próximo junio.

Leer más...

domingo, 29 de enero de 2012

NERGIA JASANGARRIAREN NAZIOARTEKO URTEA

ONUak 2012a Energia Jasangarriaren Nazioarteko Urtea izatea erabaki du. Honekin batera, energia ekoizten duten enpresa handien merkatutik kanpo dauden herriek, energia lortzeko modu bakarra energia jasangarriak garatzea dela azpimarratu du ONUak. Beraz, hartutako erabakiaren oinarria energia jasangarria lortzeko aukera izateak pertsona askoren bizi kalitatea hobetuko duela da.

Hau, energia berriztagarrien alde eta energia ekoizteko metodo kutsakorrak eta energia iturri ez berriztagarrietan oinarritutakoak, alde batera uztearen alde egiten dugunontzat albiste positiboa da.
Gainera, EGUZKIren ustez, hau administrazio publikoek energia berriztagarriak benetan bultza ditzaten eskatzeko, beste argudio bat izan daiteke. Baina, apustu hau zilegizkoa da, jasangarritasun irizpideak jarraitu ezkero eta ez etekin ekonomikoak lortzea helburua bada, izan ohi den bezala. Izan ere, agintariei gogorarazi nahi diegu energia bat jasangarritzat har daitekeela energia iturri agorrezinetatik datorrenean eta bere ekoizpenak eta erabilerak ingurugiroa kaltetzen ez duenean.


Beste aldetik, gaur egungo eredu energetikoan aldakuntzak ematea defendatzen dugunok aurten indar handiagoa egin beharko dugu, politikoengandik energia ekoizteko modu hau garestiagoa dela eta egungo egoera ekonomikoa dela eta ezinezkoa zaiela hauengandik apustu argia egitea behin eta berriro entzun beharko dugu eta. Baina, argudio bi hauek errealitatea ezkutatzeko estrategia bat baino ez dira, hau da, Iberdrola, Gamesa… bezalako energia enpresa handiek baliabide hau kontrolatzen dutela eta hauek ez daukatela energia berriztagarrien erabilera bultzatzeko inolako asmorik, ez-berriztagarriei esker daukaten negozioa bukatzen ez zaien arte behintzat. Red Electrica Española-k (REE), 2010eko datuekin alderatuta, instalatutako potentzia elektrikoa %1,8 igo dela goraipatzen du eta gainera, igoera hau energia berriztagarri azpiegitura berriei esker eman dela esateaz arro dago. Baina, REE-ri datu bat aipatzea “ahaztu” zaio, sektore elektrikoak isuritako CO2 kantitatea 73 miloi tona izatera ailegatu dela, 2010ean baina %25 gehiago. Honen zergatia, 2011 urtean energia berriztagarrien ekoizpenean egon zen %10eko jaitsieran bilatu behar dugu, karboiaren ekoizpenak, %95eko igoera izan zuen bitartean. Ondorioz, mix energetikoan energia berriztagarriak %35a ematetik %32,5a nekez gainditzera pasa dira, karboia %8tik %15,6ra igo da, nuklearrak puntu bateko jaitsiera izan du %21 ematera arte eta ziklo konbinatuen ekarpena ere jaitsi da %23 izatetik %18,7 izatera pasa da. Datu hauek, argi eta garbi aditzera ematen digute, CO2 isurketak murrizteko energia berriztagarri azpiegitura kopurua handitzea ez dela nahikoa, helburu hori lortzeko hauek ekoizpen sistema kutsakorrak ordezkatu behar dituzte. Beraz, zertarako eraikiko dituzte zentral eoliko gehiago, ekoizpen fotovoltaikorako parke berriak etab. hauek benetan erabiltzen ez baditugu eta ekoizpen maila handiegia denean hauek badira “amatatzen” dituzten lehenengoak? Erantzuna oso erraza da: energia berriztagarrietan oinarritutako garapen iraunkor baten alde lan egiten ari direla sinestarazi nahi digutelako.

EGUZKIk erakunde publikoei honako eskatu nahi die:


1. Kontsumo energetikoa murrizteko eta efizientzia energetikoa handitzeko benetako esfortzua egin dezaten.
2. Moldatutako datuekin gizartea engainatzen uzteko eta hasi berri den 2012an eredu energetikoa aldatzeko bidea hartzea.
3. Energia ekoizpenerako azpiegitura berrien eraikuntza, gaur egungo egoera aztertu arte geldi dezaten.
4. Energia plan lokaletan oinarritutako Euskal Herriko Plan Energetikoa egin dezaten.
Leer más...

AÑO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE

La ONU ha decidido que el año 2012 sea el Año Internacional de la Energía Sostenible. La ONU destaca que solo el desarrollo de la energía sostenible puede garantizar el acceso a la energía de los pueblos que se encuentran fuera del mercado de las grandes empresas productoras de energía. Así, esta decisión parte de la idea de que el acceso a la energía sostenible contribuirá a la mejora en la calidad de vida de muchas personas.

Se trata de una buena noticia para tod@s aquell@s que abogamos por la utilización de las energías renovables y la paulatina desaparición de los métodos de producción energética contaminantes y basados en fuentes de energía no renovables.

Además, desde EGUZKI creemos que puede ser una razón más para presionar a las administraciones pública a que apuesten por este tipo de energías. Siempre que lo hagan claro está, siguiendo criterios de sostenibilidad y no para la obtención de beneficios económicos, como viene siendo habitual. Ya que queremos recordar que una energía es sostenible cuando procede de fuentes de energía inagotables y su uso y producción no perjudican al medioambiente.

Por otro lado, este año supone todo un reto para los que defendemos el cambio en el sistema energético actual ya que tenemos que escuchar de boca de l@s polític@s que este tipo de producción es más cara y que la actual situación económica no permite apostar por ellas. Pero, este argumento no se trata más que de otra estratagema para ocultar que son las grandes empresas energética como Iberdrola, Gamesa… las que controlan este recurso y que ellas no tienen la más mínima intención de apostar por las renovables hasta que no se les acabe el negocio de las contaminantes.

Red Eléctrica Española (REE) se jacta de anunciar que la potencia eléctrica instalada ha aumentado en 1,8% respecto al 2010 y que esta subida se debe a nuevas infraestructuras renovables. Pero lo que no menciona REE es que las emisiones de CO2 del sector eléctrico alcanzaron 73 millones de toneladas, un 25% más que en 2010. Esto se debe a que la producción de renovables cerró el 2011 con caídas del 10%, mientras la de carbón subió un 95%. Así, en el mix energético las renovables han pasado de aportar el 35% en el ejercicio pasado a apenas superar el 32,5%, el carbón ha aumentado desde el 8% al 15,6%, la nuclear ha bajado en un punto hasta el 21% y los ciclos combinados han reducido su aportación de 23% al 18,7%. Estos datos reflejan de manera clara que aunque se aumenten las infraestructuras renovables si éstas no sustituyen a los sistemas de producción contaminantes es imposible reducir las emisiones de CO2. Por lo tanto, ¿para que instalar más centrales eólicas, parques para la producción fotovoltaica etc. si realmente no se usan, y son las primeras que se “apagan” cuando hay excedente de producción? La respuesta es sencilla: quieren convencernos de que apuestan por un desarrollo sostenible basado en la utilización de las energías renovables.


Desde EGUZKI pedimos a las administraciones públicas que:


1. Dirijan sus esfuerzos hacia la eficiencia y la reducción del consumo energético.
2. Dejen de engañar a la sociedad maquillando sus datos y que empiecen este 2012 apostando realmente por un cambio en el modelo energético.
3. Paralicen las nuevas infraestructuras de producción energética hasta que no se haga un análisis de la situación actual.
4. Elaboren un Plan Energético para Euskal Herria que parta de planes locales.

Leer más...

sábado, 28 de enero de 2012

EGUZKI MUESTRA SU SOLIDARIDAD CON LAS DOS PERSONAS DETENIDAS POR EL ESTADO FRANCES POR DENUNCIAR LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE EDF

Eguzki quiere solidarizarse con las dos personas detenidas en el Estado francés, acusadas de ser 'hacktivistas' del movimiento Anonymous, acusados de haber pirateado el pasado junio la página de internet el grupo eléctrico público EDF.

En primer lugar, queremos destacar la relevancia pública de esta acción pacífica y llamativa que atizó conciencias respecto a los efectos del tsunami de Japón, la consiguiente crisis de la central nuclear de Fukushima, y el modelo energético actual, compartido por Japón y Europa.

Por otra parte, es necesario romper el poder del lobby nuclear para poder transcender en medios y conciencias sobre el riesgo nuclear. La noticia de Fukushima no puede quedarse en un incidente o desgracia de l@s japonese@s, sino en un riesgo que se asume con la energía nuclear, en Japón y en Euskal Herria con Garoña.

Para Eguzki, estos denominados “accidentes”, Three Mile Island; Chernobyl; Fukushima-Daiichi, Marcoule, ... son consecuencia de un modelo energético nada seguro, costoso, impredecible y cuyos efectos y residuos los asumimos todos y todas. Un modelo que demuestra que no somos capaces de garantizar su inocuidad durante los miles de años de radioactividad, por mucha profundidad de los océanos en los que se deposita.

En consecuencia es más necesario que nunca trabajar desde vías alternativas de comunicación, para denunciar que las centrales nucleares no cuentan con sistemas de seguridad que las hacen infalibles. Los grave accidentes nucleares son avisos que deben denunciarse para que no asumamos dicho riesgo, con la única posibilidad de descartar el mismo, cerrando las plantas nucleares como en nuestro caso es Garoña, la central de las mil grietas.NUKLEARRIK EZ!! GAROÑA ITXI ORAIN !!!
Leer más...

viernes, 27 de enero de 2012

Maroto se pone la chapa de Garoña pero rechaza la moción para su cierre

El equipo de Gobierno del PP ha votado hoy en contra de la moción para exigir el cierre inmediato de Garoña. Aunque Javier Maroto ha asegurado estar a favor del cierre de la central en 2013 se ha mostrado opuesto a aprobar una moción que pedía la defensa activa de su cierre. La moción ha salido adelante en el pleno con el apoyo del resto de grupos.

La propuesta de Bildu y PNV, a la que se han añadido otras enmiendas del PSE, aboga por colocar una pancarta en la fachada del ayuntamiento, bajo el lema Garoña cierre 2013, en castellano, inglés y euskera. Ese cartel se colocará, finalmente, en el Palacio de Zulueta, según ha confirmado después Javier Maroto. También se colocará el lema en las lonas de la Green Capital y se incluirá en los documentos oficiales. Además se organizarán unas jornadas técnicas sobre el asunto.

Las enmiendas añadidas del PSE pedían llevar a cabo un plan de inversiones en la zona alavesa afectada por la Central.

Pleno visual

Bildu y PNV habían acudido al pleno municipal con unas chapas y camisetas para insistir en el cierre de la Central Nuclear de Garoña para 2013. Los grupos nacionalistas han presentado una propuesta en la que exigen el cierre de la central. Desde el PP y el PSE se han mostrado favorables al cierre de Garoña. Es más, el alcalde Javier Maroto ha solicitado a los nacionalistas una chapa que se ha colocado durante el pleno.

Una chapa que ha provocado nuevas polémicas, dado que el PNV le ha exigido primero votar antes de colgarse la chapa. La situación ha generado polémicas entre el PP y el resto de grupos.

Es más, desde el Equipo de Gobierno han pedido que se vote por puntos la moción y la enmienda, algo a lo que no han accedido el resto de grupos.

La propuesta de PNV y Bildu va más allá de exigir el cierre. Además piden la colocación de una pancarta en la que se pueda leer en castellano euskera e inglés Garoña Itxi 2013. También piden la organización de una manifestación y la convocatoria de unas jornadas divulgarías sobre la energía nuclear.

Esta misma semana se ha conocido que la empresa fabricante de los reactores de Garoña comunicó la semana pasada al Consejo de Seguridad Nuclear las dudas existentes sobre la resistencia de éstos ante posibles problemas sísmicos.

Bildu ha recordado al PSE que su formación tiene desde 1992 como compromiso electoral el cierre de la central.

Los grupos se han lanzado reproches entre sí sobre la redacción de la moción. El PSE ha criticado a PNV y Bildu por, asegura, buscar el desmarque de alguna formación por medio de los reproches. Desmarque que finalmente ha llegado por parte del PP, que se ha quedado solo al no apoyar la iniciativa.

Leer más...

EGUZKI reclama el menor uso de sal posible por los daños que genera

En primer lugar, Eguzki talde ekologista, felicita al Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz por su política comunicativa sobre el plan de nevadas, por su socialización y reparto de palas entre colectivos sociales y vecinales.

En especial, queremos destacar los consejos que ofrece sobre el uso de la sal, dado que admite un impacto ambiental muy negativo por los efectos que tiene sobre la naturaleza esparcir sal en grandes cantidades, lo que puede y debe ser sustituido por el uso de las palas en los accesos y caminos habituales.
En primer lugar, debemos destacar que la vida en una ciudad puede conllevar unos desplazamientos acordes a la climatología, una movilidad sin prisas sino valorando el tiempo que invertimos y el modo que utilizamos para desplazarnos, con el fin de sentirnos integrados en la ciudad, pero no atrapados en el atasco o enjaulados en el coche.
Estos momentos son importantes para comprender nuestra gran dependencia del coche privado, evitando su uso o limitándolo con la consiguiente potenciación del transporte público.

El uso de la sal tiene serias consecuencias en el pavimento: por la agresión sobre el conglomerado asfáltico, sobre las carrocerías de los vehículos y sobre el Medio Ambiente y la Biodiversidad.Un uso excesivo de la sal, además de un gasto económico importante, supone graves daños que genera al medio ambiente, y en especial para la flora (jardines, árboles...) del entorno donde se esparce.
Tenemos que destacar que en ciudades con fuertes nevadas de Alemania y EEUU está prohibido el uso de sal en zonas urbanas. La nieve se elimina de forma mecánica.

Un estudio de la Universidad de Minnesota (EEUU) indica que sólo 250 miligramos por litro de agua (el equivalente a una cucharilla en casi 19 litros de agua) son perjudiciales para la fauna acuática. El estudio, que analiza la concentración de sal en los lagos de aquel Estado, revela que ésta ha aumentado entre 1984 y 2005 de forma coincidente con el uso de sal en las carreteras.
Por ello, Eguzki llama a la población gasteiztarra a aprender a convivir con la nieve como efecto natural, a disfrutarla, siendo consciente que la naturaleza y valores de la nieve en el ecosistema es muy importante. Además, destacamos que este anuncio de posible nevada debe llevarnos a la reflexión sobre la dependencia con la movilidad motorizada en nuestro propio coche, dedicando mucho tiempo para ello, quitar miedos e inercias del uso de cada persona con su coche para apostar por probar y ganar en tiempo, dinero, seguridad y eficacia mediante el transporte público
Leer más...

jueves, 26 de enero de 2012

El precio medio de la electricidad aumentó un 34% en el año 2011

El precio medio de la electricidad en 2011 aumentó más de un 34% con respecto a 2010, según la consultora Ipsom, que advirtió de que el encarecimiento de este producto parece haberse interrumpido y prevé un abaratamiento en los próximos meses.
El precio medio de la electricidad del pasado ejercicio se situó en 49,93 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone el nivel máximo desde el año 2008.

En diciembre, el precio fue un 3,4% superior al del mes anterior, de 50,07 euros por MWh, y un 8% superior respecto al mismo mes del año 2010. No obstante, Ipsom espera que en los próximos meses este precio disminuya ligeramente, hasta situarse entre 40 y 45 euros por MWh en abril o mayo.

Entre los motivos del encarecimiento de la electricidad, la consultora citó la primavera árabe y las tensiones en países productores, entre ellos Libia, que provocaron un aumento de la incertidumbre en los mercados.

En España, el año fue ligeramente seco y poco ventoso. De todas formas, la generación de energía en régimen especial aumentó ligeramente respecto a 2010 debido al incremento en cogeneración, instalaciones fotovoltaicas y solares termoeléctricas.

Leer más...

Cumplir la ley en la gestión de residuos podría crear 400.000 empleos

La plena aplicación de la legislación sobre residuos de la Unión Europea se traduciría en un ahorro de 72.000 millones de euros al año y en un aumento en el volumen de negocios anual del sector de la gestión de residuos en la Unión y el reciclado de 42.000 millones de euros. Pero es que los beneficios también repercutirían en la creación de 400.000 puestos de trabajo de aquí a 2020, según un reciente estudio de la Comisión Europea.

Este documento concluye que las operaciones ilegales de eliminación de residuos en la UE provocan una gran pérdida de oportunidades de crecimiento económico y que unas inspecciones más rigurosas y un mejor conocimiento de la gestión de residuos aportarían grandes mejoras.
Es interesante saber que el sector de la gestión de residuos y el reciclado de la UE es muy dinámico, tanto que en 2008 alcanzó un volumen de negocio de 145.000 millones de euros, lo que equivale al 1% del PIB de la Unión. Además, se traduce en dos millones de puestos de trabajo.
A este respecto, el cumplimiento de la estrategia de la UE ayudaría a crear un sector con 2,4 millones de puestos de trabajo y un volumen de negocio anual total de 187.000 millones de euros.
De este estudio se desprenden cuatro conclusiones principales; una de ellas es que necesitamos saber más sobre los residuos. Asimismo, un mejor uso del principio de que quien contamina paga y recursos como la subida de costes de eliminación podrían ayudar al cumplimiento de la normativa y a proporcionar los fondos necesarios para la gestión de residuos.
Además, deben reforzarse la inspección y la vigilancia y, por otra parte, se podrían aprovechar los conocimientos y capacidades de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), lo que supondría menos costes que crear una agencia para la gestión de residuos
Leer más...

Eguzki ante la parada de Asco II, y el reconocimiento sobre la amortización de centrales como Garoña, exige su cierre

La central nuclear de Garoña, cuyo cierre esta previsto para julio del 2013, va a contar con un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre las condiciones de su explotación, en caso de anularse dicho cierre y prórroga de licencia de autorización de explotación de la central.

Esta semana, tras el encargo del informe, dando por sentado que cuenta con el parabién del CSN, hemos visto como Asco II ha tenido que parar por un imprevisto. Sus continuos fallos han hecho que desde el 12 de noviembre solo haya estado funcionando siete días alternos, lo que evidencia la falta de seguridad y valor fiable de las condiciones de seguridad de una central nuclear.Por otra parte, el Sr Soria, Ministro de Industria y Energía, ha admitido que algunas centrales como Garoña ya están amortizadas, por lo que sus empresas obtienen grandes beneficios sin coste alguno, especialmente en una industria que no asume los residuos que genera, ni tampoco los riesgos humanos.Esta situación nos debe llevar a una reflexión sobre el coste de una posible decisión política de prórroga de Garoña: Coste democrático, coste de seguridad y coste económico. No podemos olvidar que tras el tsunami y terremoto en Japón, la seguridad es una exigencia que nos recuerda la incapacidad de garantizar imprevistos mediante controles al uso y pruebas de resistencia ad hoc que reciben las multinacionales de la energía nuclear para avalar su funcionamiento.Eguzki quiere mostrar su denuncia de la “infalibilidad” de las nucleares como lo demuestra la historia: con Three Mile Island; la obsoleta tecnología soviética en Chernobyl; la catástrofe natural y posterior fallo de los refrigeradores en Fukushima-Daiichi. En relación a Garoña, mediante un informe, el fabricante de los reactores nucleares BWE/2-5, de agua en ebullición, como el de Garoña, General Electric (GE), destaca un fallo de seguridad susceptibles de un problema de fricción en las barras de control y concluye que la "deficiencia" detectada podría desencadenar una situación "preocupante" de producirse un terremoto dado que podría dar lugar "a no poder parar una central" en caso de emergencia.Este es uno de los inconvenientes de una tecnología tan peligrosa como la nuclear, el riesgo de sufrir un accidente no acaba ahí, puesto que incluso con la central parada, el combustible nuclear sigue activo, sigue habiendo reacciones nucleares que, además de radiactividad, generan mucho calor. Tanto Fukushima-como Garoña tienen unos reactores con un pésimo sistema de contención.Esta situación pone sobre la mesa el debate sobre la energía nuclear, al carecer de credibilidad las afirmaciones de que las centrales nucleares cuentan con tecnología y sistemas de seguridad que las hacen infalibles y de la remota posibilidad de que ocurran accidentes de este tipo. No es la primera situación por la que se ven comprometidas las centrales nucleares, y no podemos esperar a ver cuándo y dónde sucede otro accidente nuclear, sino que tenemos que ser parte activa y exigente en el cambio de modelo energético y en especial en el cierre inmediato de Garoña por vieja, peligrosa, estar amortizada, y por que la sociedad así lo exige.

Un modelo que demuestra que no somos capaces de garantizar su inocuidad durante los miles de años de radioactividad, por mucha profundidad de los océanos en los que se deposita. Respecto a la energía nuclear, debe primar la prevención ante dicha producción con riesgos muy graves para miles o millones de personas.

Leer más...

miércoles, 25 de enero de 2012

El ministro de Industria señala que algunas centrales nucleares están ya amortizadas

ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró en alusión a las nucleares que el Gobierno va a "aprovechar cualquier tipo de fuente energética" y señaló que algunas de estas centrales ya están amortizadas.

El "Si ya tenemos esas centrales, que son seguras, que tienen garantías y que son centrales algunas de las cuales ya están amortizadas, creemos que no es bueno infrautilizar una parte de esa capacidad", afirmó en una entrevista con la Cope.

El Gobierno recuperará algunas inversiones del Plan Garoña

Por su parte, el Gobierno anunció que recuperará algunas de las inversiones previstas en el Plan Garoña, aunque su prioridad es la continuidad de la central nuclear burgalesa, informó la diputada del PP por Burgos, Sandra Moneo.

Moneo señaló que la "prioridad" del PP es la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña, con lo que se mantendrán el millar de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que genera esta instalación.

A partir de ahí, la diputada señaló que el Gobierno de Mariano Rajoy estudiará las "inversiones anexas" que estaban recogidas en el Plan Garoña y algunas "serán recuperadas en la medida en que sean buenas para el crecimiento económico de la zona y de toda la provincia".

Moneo recordó que el Plan Garoña fue diseñado por el Gobierno del PSOE como alternativa al cierre de la central, cuya vida útil piensa prorrogar el PP si el informe del Consejo de Seguridad Nuclear es positivo en este sentido.

Además señaló que algunas de las medidas de ese plan ya "fueron suprimidas y congeladas por el PSOE" como el desdoblamiento de la carretera nacional 1 entre Burgos y Miranda de Ebro que "no ha estado contemplado nunca por el Gobierno socialista y se ha negado sistemáticamente".

Asimismo,el lehendakari, Patxi López, recordó que la posición del Gobierno vasco respecto a la central nuclear de Garoña es la de su Parlamento, que aprobó apoyar el cierre de esta infraestructura, en línea con el ejecutivo socialista.

López aclaró que la posición no ha variado a pesar de la decisión del nuevo Gobierno de solicitar la revisión de la prórroga de Garoña.

Leer más...

La central nuclear Ascó 2 vuelve a pararse

Una vez más la central nuclear Ascó 2 (Tarragona) vuelve a estar en parada no programada, tan sólo 5 días después de arrancar. Esta vez ha sido un fallo en un generador de vapor. Desde el 12 de noviembre, ha funcionado sólo 7 días. Ese día paró, para recarga, e intentaron arrancar el 13 de diciembre y, sin que que se pueda encontrar explicación en la web oficial del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), volvió a parar el 15 de diciembre. Sólo un par de días de funcionamiento. Y así, hasta el 13 de enero, que volvió a la carga y ha durado 5 días. Y todavía hay quien considera que la energía nuclear es “fiable”. A ver si para definitivamente.
Esto saldra en la pagina al pulsar leer mas Leer más...

Naomi Klein: “Adictos al riesgo”.Naomi Klein: “Adictos al riesgo”. "Nuestras sociedades se han vuelto adictas al riesgo extremo en la búsqueda de nuevas energías, en la búsqueda de nuevos instrumentos financieros y en la de otras cosas… y con frecuencia, lo que queda es un desastre que hay que limpiar…"
En febrero del pasado año Naomi Klein dictó una charla que consideramos interesante difundir.Ver texto completo.
Ver video con subtítulos en español.

Leer más...

martes, 24 de enero de 2012

Reactores del tipo de Garoña, susceptibles de un fallo en barras de control

Los reactores nucleares BWE/2-5, de agua en ebullición, como el de la central burgalesa de Garoña, serían susceptibles de un problema de fricción en las barras de control que influiría en la seguridad en caso de terremoto, según explica en un informe General Electric (GE), fabricante de estos reactores.
El problema consiste en que se produce una interferencia o fricción de las barras de control con los canales de combustible cuando estos van a hacer sus funciones de absorber los neutrones y parar la reacción nuclear, que podría agravarse en caso de terremoto, detalla General Electric.
El fallo ha sido notificado por GE al consejo de seguridad nuclear americano (NRC en sus siglas en inglés) y a las empresas que operan las centrales de este tipo de diseño, entre ellas una española, la de Garoña, cuya empresa gestora, Nuclenor, confirma haberlo recibido el pasado septiembre.
La notificación de GE ha suscitado reacciones en Estados Unidos donde organizaciones como la Union of Concerned Scientists (UCS) lo analiza y concluye que la "deficiencia" detectada podría desencadenar una situación "preocupante" de producirse un terremoto ordinario en circunstancias normales de funcionamiento del reactor.
Podría dar lugar "a no poder parar una central"
La UCS incide en su análisis en que "si falla la inserción de las barras de control", este problema podría dar lugar "a no poder parar una central de este tipo en caso de emergencia".
En España, sin embargo, el problema no aparece mencionado en las pruebas de resistencia a las que el Consejo de Seguridad Nuclear acaba de realizar a Garoña, y a los otros 7 reactores operativos, por mandato de la Unión Europea tras el accidente japonés de Fukushima.
Esto significa que no hay seguridad y como pasó en Fukushima,, el riesgo es imprevisible. Dicen que no va a pasar algo.. hasta que pasa.. Leer más...

9 normas básicas para circular en bicicleta con seguridad

Si te gusta andar en bicicleta por tu municipio pero no conoces muy bien las reglas que debes seguir para circular con seguridad y sin infringir las reglas, te mostramos los puntos básicos que debes de tener en cuenta


Muchos somos aficionados a la bicicleta pero no todos conocen con exactitud las normas a la hora de circular por las carreteras. Quién no se ha preguntado alguna vez si el casco es obligatorio o no, qué tamaño de bici tengo que comprar y un largo etcétera… muchos interrogantes que incluso nos hacen dudar a la hora de coger una bicicleta.
Estas son las normas básicas de circulación para todos y todas los que disfrutamos con la bicicleta:
1. ¿Creíais que el casco era obligatorio? Pues no, el casco solo es obligatorio en vías interurbanas, en vías urbanas es recomendable pero no obligatorio. Las prendas reflectantes tienen la misma obligatoriedad que los cascos.
2. ¿Podemos ir por la acera? Pues va a ser que no. Se ha de ir por el carril bici y si el ayuntamiento de turno aún no se ha dado cuenta de su importancia y no existe, se debe ir por la calzada. Estando en ella, si queremos girar a un lado debemos indicarlo con los brazos a modo de intermitente para así avisar al coche que haya detrás y no nos lleve por delante. Además, un paso de peatones no puedes cruzarlo montado en la bicicleta porque recuerda, no eres un peatón, vas con un vehículo ¿Habéis visto a alguien cumplir esto último?
3. ¿Os gusta tunear? Pues que sepáis que si conducís de noche o con poca visibilidad, todas las bicis deben llevar dos luces, una delante y otra detrás así que ya sabéis, si vuestra bicicleta no las tiene, os toca tunearla ;) . Además y de forma permanente, debes llevar una luz reflectante roja.
4. ¿Y si os adelanta un coche? Qué sepáis que si un coche os está adelantando, tiene que dejar una distancia entre vosotros y él de un metro y medio. Así que si notáis que se aproxima en exceso y no es para lanzaros piropos, estáis en vuestro derecho para decirle cuatro verdades (sin despistaros de la carretera claro).
5. ¿No os podéis separar de vuestro pequeñín? Si queréis, podéis llevar a vuestro hijo o hija o familiar siempre y cuando no tenga más de 7 años, tú tengas más de 18 años y que tu bicicleta disponga de un asiento trasero homologado para llevarlo en él.
6. ¿Se puede llevar carga? (y no me refiero al punto 5). Es posible, pero tiene algunas limitaciones. Por los lados no puede sobresalir más de 50 cm., por detrás no más de 25 cm. y por delante no puede sobresalir nada.
7. ¿De lo que no te puedes separar es de tu bicicleta? Que sepas que la puedes meter en el metro y en trenes de cercanía pero al igual que en el punto 6 hay unas limitaciones salvo que tengas la suerte de tener una bicicleta plegable, que entonces la puedes usar en todos los transportes públicos, incluido el autobús y a cualquier hora. Las no plegables las puedes meter en el metro los festivos y los días laborables en horas de poca afluencia. Esto puede ser un problema pero no dudéis de que en no mucho tiempo podamos disfrutar de estaciones intermodales que sin duda resolverán este problema. Emaús Bilbao SCIS junto con otras empresas está trabajando en ello.
8. ¿Te gusta escuchar música? Pues mientras andas en bicicleta no es el momento. Está prohibido, ten en cuenta que dejas de escuchar las advertencias de todo lo que te rodea y por lo tanto puede ser muy peligroso. Por supuesto olvídate de coger la bicicleta si has bebido alcohol. Sentido común ¿no creéis?
9. ¿Qué tal te sienta la bicicleta? La bicicleta es como la ropa, tiene las tallas S, M, L y XL. Para saber cual es la tuya ten en cuenta lo siguiente. Asegúrate de que cuando estás sentado tocas el suelo con la punta de los pies.
Estas son las normas que debes respetar para circular por las carreteras de tu municipio. En próximos post seguiremos hablando de todo lo que rodea a la bicicleta como el uso o no del casco, consejos para el ciclista… ¡¡y muchos más!! Ya sabes, disfruta de la bicicleta pero con precaución
Leer más...

.140C palabras ..

Porto Alegre acogerá, del 24 al 29 de este mes de enero, al Foro Social Mundial (FSM), centrado en el tema “Crisis capitalista. Justicia social y ambiental”. El acontecimiento es una de las actividades preparatorias de la Cumbre de los Pueblos de Rio+20, que se reunirá en la Ciudad Maravillosa entre el 20 y el 21 de junio del 2012.
Se realiza este FSM en el momento en que varios pueblos se movilizan por la libertad y la democracia, como sucede en el mundo árabe. En Occidente la crisis del capitalismo suscita el movimiento Ocupen Wall Street. Las dos manifestaciones tienen en común claridad en cuanto a lo que no se quiere, aunque sin presentar propuestas alternativas viables.
El pasado 15 de octubre hubo movilizaciones en ¡mil ciudades de 82 países! En el mundo andino los pueblos indígenas cuestionan el modelo capitalista de desarrollo y rescatan los valores del buen vivir (sumak kamsay).
Como resultado de la incompetencia de un sistema que prioriza la acumulación privada de la riqueza en detrimento de los derechos humanos, sociales y ambientales, el capitalismo conoce ahora una nueva crisis. Ante ella, la reacción de los dueños del poder es la misma música de una sola nota: austeridad, recortes, aumento de impuestos y desempleo, flexibilización de las leyes laborales, congelamiento de salarios.
Se salvan los bancos y perece la población. Más miseria a la vista; jóvenes sin perspectiva de futuro, condenados a la droga y al crimen. Flujos migratorios desordenados. Por el lado de la esperanza, y después de tres décadas de globocolonización neoliberal, las manifestaciones señalan valores positivos como la empatía ante el sufrimiento ajeno, la solidaridad, la defensa de la igualdad, la búsqueda de justicia, el reconocimiento de la diversidad y la preservación ambiental. Sin ese universo ético no hay esperanza de que se construya otro mundo posible
Es necesario reinventar la convivencia humana. Y, por parte de los dueños del poder, no hay ninguna propuesta fuera de la preocupación por no reprimir la ruleta del casino global. La crisis ambiental es ignorada por la ONU, por los gobiernos de los EEUU y de la Unión Europea, y nada garantiza que la Rio+20 conseguirá reunir, como en la Eco-92, a jefes de Estado de los países del G8.
Se mercantiliza la vida, se destruyen los ecosistemas, se reduce velozmente la biodiversidad. En todo el planeta se acentúan las iniciativas extractivistas, sin ninguna preocupación por su impacto social y ambiental. Ahora la lucha social es oxigenada por la búsqueda de democracia y soberanía en los países árabes y las grandes manifestaciones, en Europa y en los EEUU, contra la lógica necrófila del neoliberalismo.
Si otro mundo es posible, lo será a partir de la convergencia de todas esas movilizaciones, de la sincronía entre todos los que luchan por la preservación ambiental, del diálogo entre las fuerzas sociales y políticas convencidas de que dentro del capitalismo no hay salvación para el futuro de la humanidad.
El FSM de Porto Alegre 2012 deberá ser el punto de encuentro de sujetos políticos capaces de encontrar una salida a la crisis y las bases de la construcción de un nuevo modelo civilizatorio, en el que predomine la globalización de la solidaridad. Y de ella podrán salir propuestas temáticas para abastecer a aquellos que, en junio, se encontrarán en la Cumbre de los Pueblos (Rio+20).
La dinámica del FSM 2012 estará a la base de grupos temáticos capaces de acoger experiencias y contribuciones de los participantes en torno a cuatro ejes transversales: 1. Fundamentos éticos y filosóficos. 2. Derechos humanos, pueblos, territorios y defensa de la Madre Tierra. 3. Producción, distribución y consumo: acceso a la riqueza, bienes comunes y economía de transición. 4. Sujetos políticos, arquitectura de poder y democracia.

Difundelo... Leer más...

lunes, 23 de enero de 2012

Nucleares: el fin de la quimera de la energía segura y (casi) gratis

Aqui tenemos (salvo fallos ) un buen artículo sobre lo que el enunciado dice. Para mi es digno de leer, aunque dichos temas fueron debatidos en la web por reunir y desmontar las diversas falacias nucleares que típicamente se enfrentan en un debate sobre la energía nuclear.desastre de Fukushima entierra las grandes promesas del sector. Los beneficios privados exigen un enorme desembolso de dinero público. En 1954, Lewis Strauss, financiero estadounidense entusiasta del uso nuclear para fines civiles, pronunció un discurso ante la Asociación Nacional de Escritores Científicos que quedaría como hito de la fe en el potencial de la energía nuclear para mejorar el mundo: auguró que llegaría a ser "demasiado barata para facturarla". Limpia, infinita, segura y, además, gratis: la gran utopía al alcance de la mano.Casi 57 años después, y pese a Chernóbil y a decenas de sustos y a quiebras económicas -entre ellas, la de Fecsa, aquí-, el eco de esta promesa aún se escuchaba con la música del "renacer nuclear". El pasado 8 de marzo, FAES, la fundación presidida por José María Aznar, presentó su informe Propuestas para una estrategia energética nacional, en el que participaron casi 30 expertos de máximo nivel, que no sólo abogaba por construir más nucleares y extender hasta los 60 años la vida de las actuales, sino que exhibía una fe que lo emparentaba con Strauss: la energía nuclear, insistía, es "sostenible, limpia, segura y económica". Sin matices.El entusiasmo no dejaba resquicio para el debate: "La gestión de los residuos radiactivos está asegurada y garantizada". Y todavía más: "La seguridad de las centrales nucleares está fuera de duda".Sólo tres días después, un terremoto arrasó Japón. Y no debe de haber ya nadie en todo el mundo que no haya oído hablar de Fukushima.Inversores privados y aseguradoras sólo se implican cuando paga el Estado Leer más...

domingo, 22 de enero de 2012

Desazkundea izango da Urduñako agroekologia foroaren gaia

Urtarrilaren 25ean, asteazkena, Ekoizpen Urduñak aldian-aldian antolatzen dituen agroekologia foroen 52. Edizioa egingo da. Desazkundea elkartearen kideak izango dira hizlariak.

Definizioz mugatuak diren baliabideak dituen planetan neurrigabeko hazkunde ekonomikoa ezinezkoa den baldintzatik abiatzen gara. Egungo sistema kapitalistarekin apurtzeko, deshazkundea alternatiba berriak pentsatzeko aukera eskaintzen duen esparrua da.

Eguna: Urtarrilak 25, Asteazkena
Ordua: 19:00etan
Non: Gran Via 10, Urduñan. 104. bilera-gelan.


Foro Agroecologia número 52


Charla y debate sobre decrecimiento


El 25 de enero, miércoles, tendrá lugar en Orduña un nuevo Foro de Agroecología que periódicamente organiza Ekoizpen Orduña. Está vez será el número 52, y estará dirigido por miembros de la asociación Desazkundea.

Partimos de la premisa de que no es posible un crecimiento económico ilimitado en un planeta cuyos recursos son limitados por definición. El decrecimiento es un marco que permite pensar nuevas alternativas, en ruptura con el sistema capitalista actual. Abriendo un campo para la construcción de un modelo de sociedad donde se disminuya la producción económica.


Día: Miércoles, 25 de Enero

Lugar: Gran vía 10. Aula 104. Primera Planta.

Hora: 19:00Esto saldra en la pagina al pulsar leer mas Leer más...

Industria pide informes al CSN, que "tardarán meses" en emitirse, para cambiar la orden ministerial que cierra Garoña en julio de 2013

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que informe sobre la existencia o no de impedimentos para modificar la orden ministerial de 3 de julio de 2009, según la cual se establecía el cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña para el 6 de julio de 2013.
Eguzki a este respecto no se fia de los plazos que anuncian y observa interés por aparentar dilaciones, cuando a la vez indican que meses antes de julio se dispondrá de una pequeña modificación del informe del 2009 para avalar una prórroga, en un intento de coalición Gobierno - CSN para disimular la orden que acatan de las empresas para la prórroga, salvo que la mayoría social cambie esta decisión previa y ajena a todo estudio o valoración técnica.

Asimismo, el Ministerio también pidió al CSN un informe sobre los límites y condiciones que estime oportunos establecer con el fin de modificar dicha orden ministerial, según informó el organismo regulador.

El departamento que dirige José Manuel Soria solicitó esta información para determinar si es posible renovar la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña por un nuevo período de seis años, hasta 2019, que contaría a partir del 6 de julio del próximo año.

Igualmente, Industria encargó al CSN otro informe sobre la documentación que el titular deberá acompañar a la solicitud correspondiente para la renovación de la autorización de explotación más allá de 2013 y la antelación con que ésta habrá de ser presentada ante el Ministerio, para su evaluación por el organismo regulador.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten, señaló que el informe sobre la posible continuidad de Garoña más allá de 2013 será "cuestión de meses", ya que, en todo caso, el informe que el regulador deberá emitir tendrá que estar "listo" con anterioridad a julio de 2013, cuando termina su licencia de operación.

En declaraciones a los medios, Martínez Ten explicó que la petición recibida del Ministerio de Industria, Energía y Turismo es para que el CSN analice en qué condiciones funcionará Garoña hasta 2013 y, por otra parte, la relación de la documentación que se pedirá a la central si es que el titular pide una posible extensión de vida.

"Este informe final, no sé decir exactamente cuanto tiempo vamos a tardar, pero no será inmediato", confirmó porque, según añadió, "una cosa es la contestación al Ministerio de los documentos que tienen que remitir, y otra el periodo para evaluar esos documentos; hacer las inspecciones, y evaluar la planta".

Martínez Ten subrayó que existen los informes de las pruebas de resistencia y también un informe de la central en 2009 para operar otros 10 años. Finalmente, el anterior Gobierno concedió una renovación de licencia por cuatro años más, por lo que las modificaciones que el CSN requería para operar hasta 2019, no se realizaron. "Las tendrá que hacer en el caso de que continúe", apostilló.

Asimismo, un portavoz de Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), aseguró que "necesita un horizonte despejado con cierta antelación" para planificar el futuro de la planta, tras conocer que el CSN tardará "meses" en tener un nuevo informe preceptivo sobre su posible continuidad.

En este sentido, este portavoz explicó que manejan un calendario de cara al año 2013, cuando habrá que decidir si cesa la actividad de la central o si, por el contrario, recarga combustible para mantener el funcionamiento más tiempo.

Así, la mejor previsión de los responsables de la planta sitúa entre julio y septiembre de 2012 como fecha límite para que el Gobierno tome una decisión respecto a la continuidad de Garoña. En cualquier caso, de retrasarse esta decisión, la central "estaría preparada para adaptarse" a las condiciones a la que obligue Industria.

Este mismo portavoz calificó de "buena noticia" el primer paso dado por el Gobierno para decidir sobre el futuro de Garoña, puesto que entiende que la petición del informe al CSN "ya es un hecho y no sólo palabras". No obstante, recordó que se trata del "principio del camino".

En esta misma línea, aseguró que en los próximos meses volverán a "interactuar" con el CSN para facilitar informes y estudios relativos a la planta, aunque recordó que ya hay "muchísima información" recabada el año 2009, cuando se decidió sobre otra prórroga.

Leer más...

La luz volverá a pagarse cada dos meses y sobre lecturas reales

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo inició los trámites para modificar la metodología de lectura de los contadores eléctricos de los consumidores. Para ello, envió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) un proyecto de real decreto en el que se establece que la facturación de luz se basará en la lectura real de los contadores, realizada cada dos mesesCon esta norma, el Gobierno acabará con el sistema aplicado desde septiembre de 2008, en virtud del cual el recibo de luz se paga mensualmente a pesar de que la lectura se realiza cada dos meses, de forma que una de las dos facturas se calcula a partir de estimaciones.

En un comunicado, Industria explicó que, con la nueva medida, el Gobierno busca que el consumidor pague solo por lo que consume, basando las facturas en la lectura real de los contadores. Además, indicó que los clientes que lo deseen podrán mantener el sistema de facturación mensual.

En caso de que el consumidor desee seguir con la facturación mensual, la lectura de la energía se seguirá realizando por la empresa distribuidora con una periodicidad bimestral y en los meses alternos en los que no haya lectura real se podrá facturar en función del procedimiento de estimación del consumo de energía eléctrica.

El sistema todavía en vigor, señaló Industria, generó un importante número de reclamaciones por parte de los consumidores debido a la complejidad asociada a las regularizaciones de los consumos.

También para facilitar la realización de facturaciones sobre los consumos reales, el proyecto de real decreto introduce la posibilidad de que los consumidores puedan aportar la lectura de su contador en el caso de imposible lectura por parte del distribuidor. Esta posibilidad de lectura del propio contador ya existe en otros suministros como el gas o el agua.

Facua apoya la decisión de Industria de acabar con la facturación mensual de la luz

Facua-Consumidores en Acción apoyó la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de acabar con la facturación mensual de la luz, ya que esta medida vulneraba la legislación, a juicio de la asociación.

Tras la decisión del nuevo Gobierno, la asociación mostró "su satisfacción" y recordó las "reiteradas reivindicaciones y denuncias de las organizaciones de consumidores", opuestas al sistema de facturación mensual de la electricidad.

Facua ya denunció en abril del año pasado a las eléctricas ante las autoridades de protección al consumidor autonómicas porque la metodología de facturación aprobada por el Gobierno anterior implicaba el cobro por adelantado de consumos no realizados en los recibos con lecturas estimadas, según indicó. En concreto,

Ahora, "el Gobierno pone punto y final a un método de facturación que provocó una enorme confusión entre los usuarios e incluso llegó a ser utilizado por las eléctricas a comienzos de 2009 para facturar energía consumida en meses anteriores a un precio más caro vigente con posterioridad", afirmó.

Tras el anuncio de la medida, Facua consideró que el Gobierno debe abrir un debate con el sector eléctrico y las asociaciones de consumidores representativas para estudiar si en el futuro puede volverse a la facturación mensual cuando las compañías realicen las lecturas de consumo cada mes, gracias a la tecnología de los nuevos contadores digitales, que permite revisar estos aparatos a distancia.

En este sentido, la asociación denunció en enero de 2011 ante el Ministerio de Industria a las compañías eléctricas por haber incumplido la primera fase del plan de sustitución de contadores, que las obligaba a haber instalado contadores digitales al 30% de los usuarios en diciembre de 2010.

OCU: "la facturación bimestral de la luz es una "gran noticia" para el consumidor"

También la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideró "una gran noticia para los consumidores" la decisión del Gobierno de regresar al modelo de facturación bimestral de la luz con lecturas sobre datos reales.

"Desde la OCU nos alegramos de esta noticia, muy buena para los consumidores", ya que "con esta medida el Gobierno manifiesta su sensibilidad a una queja recurrente de muchos consumidores, que OCU manifestó en diversas ocasiones en los últimos años", aseguró la organización en un comunicado.

OCU aprovechó para insistir en que, para ayudar a que la facturación del consumo sea efectivamente real y los consumidores puedan controlar su gasto, sería necesario incentivar la puesta en marcha de los contadores con telegestión.

"De esta forma el consumidor podrá ver qué consume en cada momento, y tendrá elementos de juicio suficientes para comparar ofertas, ver si le interesa contratar la tarifa con discriminación horaria, por ejemplo, y cómo debería adaptar sus hábitos para ahorrar", explicó.

FUCI considera "muy positiva" la vuelta al recibo bimestral de la luz

Asimismo, la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI) consideró "muy positivo" y "ve con buenos ojos" el proyecto de real decreto que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo envió a la CNE en el que se establece que la facturación de la luz para los consumidores domésticos se basará en la lectura real de los contadores, realizada cada dos meses.

Para Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, esta iniciativa es "muy positiva porque el consumidor pagará solo por lo que consume y no como en la actualidad, que se realizan estimaciones, lo que provoca que algunos ciudadanos deban adelantar dinero de un consumo que no han realizado, lo cual afecta especialmente a las clases más desfavorecidas".

En cualquier caso, Samayoa explicó que "los consumidores que quieran podrán mantener el sistema de facturación mensual actual, aunque muchos desconocen que la lectura del consumo de luz se realiza y se seguirá realizando cada dos meses, es decir, que en una de las dos facturas no hay factura real ya que es solo una estimación".

Leer más...

El CSN defiende que el ATC es la forma más "racional y segura" de controlar los residuos nucleares

La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Carmen Martínez Ten, defendió la puesta en marcha de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, iniciativa a la que aseguró da "mucha importancia".
"Lo que estaba pasando, y lo que estábamos haciendo, es llenar el país de pequeños almacenes de combustible nuclear (en alusión a los almacenes temporales individualizados, ATI) con residuos de alta actividad, que es menos seguro y menos racional que construir un almacén centralizado", explicó.

En el I Foro Global de Sostenibilidad, organizado por Ernst & Young, la presidenta del CSN destacó que hay que controlar los residuos de la forma "más racional y segura posible", y la necesidad de estrategias y políticas nacionales en este sentido.

"Hoy en día disponemos de la tecnología y de la experiencia suficiente a nivel mundial para garantizar la custodia segura de estos residuos sin comprometer la seguridad de las generaciones actuales ni futuras", agregó.

Sobre este tema también se pronunció en las jornadas el director general de la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la OCDE, Luis Echavarri, quien aplaudió la decisión del Gobierno de poner en marcha el ATC, que se construirá en Villar de Cañas y recordó que se trata de instalaciones pasivas, y que "no implican riesgos alguno" para los ciudadanos.

Así, la exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio felicitó al minsistro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria por "estrenarse" en su responsabilidad adoptando, con rigor y pragmatismo, "dos decisiones necesarias, sensatas, racionales y valientes que otros han rehuido irresponsablemente, dañando los intereses de España".

En ese sentido, se refirió a la ubicación del ATC y a la decisión de "supeditar" el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) a los informes técnicos que determinen su viabilidad. Además, dijo que España debe abogar por una auténtica política europea de la energía, de la que depende "de forma esencial la prosperidad".

Finalmente, el catedrático emérito en energía nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid Agustín Alonso indicó que a partir de ahora, con el almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdoba) y con el futuro ATC "el problema de los residuos nucleares estará suficientemente resuelto". Además, dijo que el combustible que se almacene en el ATC podrá volver a ser reutilizado en el futuro, como uranio y como plutonio, extendiendo así las posibilidades de suministro para las plantas atómicas.

Leer más...

sábado, 21 de enero de 2012

Somos todos uno

Esto saldra en la pagina al pulsar leer mas Leer más...

Un nuevo servicio en línea ofrece información ambiental y cartográfica


Eye On Earth es un nuevo programa que permite a los usuarios crear mapas y visualizar los datos en materia ambiental en directo. Este servicio global de información pública reúne grandes cantidades de datos sobre medio ambiente en un formato visual de gran alcanceEl programa Eye On Earth ha sido desarrollado conjuntamente por la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés), un organismo de la UE y una red de líderes ambientales y socios de información, el desarrollador de sistemas de información geográfica Esri y Microsoft. Los socios mostraron este nuevo servicio durante la cumbre de Eye On Earth, celebrada en Abu Dabi el pasado diciembre.

La web consiste en mapas en línea que pueden ser manipulados por los usuarios. Sin necesidad de capacitación técnica, los usuarios pueden optar por añadir una gran variedad de capas en el mapa –por ejemplo, que muestren la contaminación, el desarrollo social, los factores económicos, el uso del suelo o el transporte– para crear nuevos conocimientos. Los creadores esperan añadir otras funciones de visualización de datos en el futuro, junto con nuevas herramientas de mapeo. Mapas y otros datos también pueden ser guardados y compartidos a través de los medios de comunicación social.

"Los problemas ambientales son cada vez más complejos e interconectados", ha dicho el director ejecutivo de la EEA, Jacqueline McGlade. "La buena noticia es que ahora hay un gran volumen de datos e información disponible, y está creciendo continuamente. Eye On Earth ofrece estos datos en un solo lugar, permitiendo que cualquiera con una conexión a internet pueda combinar y analizar información sobre su entorno".

Los proveedores de información oficial, como las instituciones ambientales nacionales, pueden cargar la información de su vasta red de estaciones de monitoreo. La EEA ha cargado grandes cantidades de datos en Eye On Earth para su uso libre y accesible. Esto incluye datos sobre el agua, aire, cambio climático, la biodiversidad y el uso de la tierra.

Otras organizaciones que también han subido datos son el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), el Servicio Geológico de EEUU (USGS) y el gobierno de Abu Dhabi. Datos de los nuevos satélites de observación europeos también se añadirán en el futuro.

El servicio está dirigido a todos, desde los científicos, académicos y organizaciones no gubernamentales a los ciudadanos. Además, Eye on Earth es también una plataforma donde los individuos y organizaciones pueden enviar sus mediciones y observaciones. Su objetivo, dicen sus responsables, es que la información proceda de una "multitud de fuentes" (crowd source) de todo el mundo, y traer datos de diferentes sectores, incluyendo "ciencia ciudadana", conocimiento indígena o experiencia común.

Rob Bernard, director de estrategia medioambiental de Microsoft dijo que "transformar la información en conocimiento es esencial si queremos hacer frente a los enormes desafíos ambientales de la sociedad. No sólo se trata de aprovechar las nuevas tecnologías habilitadas por el cloud computing, sino también hacerlo de una manera en la que la interacción del usuario sea simple y poderosa.

La EEA, Microsoft y ESRI esperan revolucionar la forma en que la gente entiende información crítica sobre nuestro planeta . Estamos muy contentos y honrados de ser capaces de proporcionar tecnologías que ayuden a los ciudadanos ser más conscientes de los impactos ambientales sucediendo en el mundo en que viven".

Leer más...

viernes, 20 de enero de 2012

El comisario europeo de Industria se declara neutral ante la energía nuclear

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, afirmó esta semana en el Fórum Europa que "ahora es muy difícil desarrollar una política a favor de la energía nuclear". También explicó la postura de Europa ante las ayudas al carbón.

Durante su participación en el citado acto informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, el comisario recordó que la Comisión Europea es “neutral” sobre este tema y aclaró que él no es contrario a esta energía, aunque ha habido un cambio de actitud general sobre las nucleares tras el accidente en la central japonesa de Fukushima.

Subrayó que mantener centrales nucleares es una “decisión de cada país”, aunque añadió que entiende “muy bien” la preocupación de los ciudadanos sobre los efectos medioambientales y en el cambio climático de este tipo de energías.

Por otra parte, preguntado por el fin de las ayudas al carbón en 2018, Tajani indicó que éste es “un problema muy español” y que es un tema que “no es fácil”, para añadir que es fundamental estudiar una estrategia para los próximos años, porque “podemos ganar en calidad, no en cantidad”.

En el carbón “hay un futuro para mañana, no sé si para dentro de 20 años” también lo habrá, indicó el comisario de Industria.

Leer más...

Conferencia Global por un mundo libre de nucleares

Declaración de Yokohama, redactada durante la Global Conference for a Nuclear Power Free World. La conferencia se celebró en Yokohama, Japón, los días 14 y 15 de enero, con más de 11.500 participantes y una audiencia total a través de Internet de unas 100.000 personas. Esto Declaración de Yokohama por un Mundo Libre de Energía Nuclear

El terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011 y la consiguiente fusión nuclear en la planta nuclear Fukushima Daiichi ha llevado un gran sufrimiento a la gente de Japón y ha aumentado la contaminación radiactiva a lo largo del mundo. También ha hecho sonar una señal de aviso al mundo sobre los riesgos de la energía nuclear a largo plazo para la salud, el medio ambiente y la economía.

Junto con Three Mile Island y Chernobyl, el accidente de Fukushima nos ha recordado una vez más que la tecnología nuclear no perdona y que los accidentes no pueden ser contenidos. La situación no está bajo control como ha declarado el Gobierno Japonés. La planta nuclear aun es inestable y los trabajadores siguen trabajando bajo condiciones de amenaza para la vida.

La contaminación radiactiva se está extendiendo. Esta es una emergencia regional y global. La gente está siendo forzada a huir con sus hijos o a vivir con peligros inaceptables para la salud y exposición prolongada a la radiación. En la prefectura de Fukushima, se han encontrado evidencias de materiales radiactivos en leche materna de madres y orina de niños. Hay vidas amenazadas, incluyendo aquellas de futuras generaciones. La economía regional ha sido destruida.

Cada paso en la cadena del combustible nuclear ha creado Hibakusha, un término incialmente utilizado para describir a los supervivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero que ahora se utiliza para todas las víctimas de exposición a la radiación. La minería de uranio, las pruebas de armas nucleares, los accidentes en plantas nucleares, y el almacenaje y transporte de residuos nucleares han creado Hibakusha.

La experiencia de estos Hibakusha por el mundo es la de secretismo, vergüenza y silencio. El derecho a la información, historiales médicos, tratamientos y compensaciones han sido inadecuados o denegados con la excusa de “seguridad nacional” o por los costes. Esta falta de responsabilidad no está limitada a Japón, sino que es un problema fundamentalmente presente en la industria nuclear en todas partes debido a la relación corrupta entre gobiernos e industria nuclear.

Estamos ahora en un cruce de caminos. Tenemos la oportunidad de romper con la cadena del combustible nuclear y avanzar hacia energía eficiente, renovable y sostenible que no amenace la salud o el medio ambiente. Por el bien de las futuras generaciones, es nuestra responsabilidad hacerlo. Rechazar la energía nuclear va de la mano con la abolición de las armas nucleares, y contribuirá a una paz mundial duradera.

La solidaridad global mostrada hacia la gente de Fukushima y el espíritu de aquellos reunidos en la Conferencia Global de Yokohama por un Mundo Libre de Energía Nuclear demuestra que la conexión entre las personas será lo que verdaderamente creará las bases de nuestro futuro.

Pedimos:
1. La protección de los derechos de aquellos afectados por el accidente de la planta nuclear de Fukushima; incluyendo el derecho a la evacuación, cuidados médicos, descontaminación, compensación y el derecho a disfrutar de la misma calidad de vida que antes del 11 de marzo de 2011;

2. Transparencia y responsabilidad totales del Gobierno Japonés y Tokyo Electric Power Company (TEPCO) y el establecimiento de un organismo independiente para difundir la información al público para dar un giro a la historia de ocultación de la información al público y la divulgación de información contradictoria.

3. Recopilación regular de datos comprensibles y medidas de radiación en humanos, comida, agua, tierra y aire con el fin de informar de las urgentes y necesarias medidas para minimizar la exposición de la población a la radiación. La recolección de datos será necesaria durante generaciones y serán necesarias las tareas gubernamentales entre agencias y el apoyo de la comunidad internacional. Las corporaciones que se han lucrado con la energía nuclear deberían cargar con su parte en los costes.

4. Una hoja de ruta global para la eliminación gradual del ciclo del combustible nuclear –desde la minería de uranio hasta los residuos– y el desmantelamiento de todas las plantas nucleares. El “mito de seguridad” ha sido destruido. La tecnología nuclear nunca ha sido segura y nunca ha sobrevivido sin subvenciones públicas masivas. La energía renovable está probada y lista para ser utilizada en una escala descentralizada y local si las políticas para promoverla fueran avanzadas para apoyar las economías locales, tales como las tarifas de introducción de energía renovable en la red eléctrica.

5. Las plantas nucleares japonesas que actualmente están cerradas no deben volver a ponerse en funcionamiento. Las necesidades energéticas de Japón pueden ser alcanzadas con la implementación de la ley de tarifas de introducción de energía renovable en la red eléctrica que ha sido adoptada y la separación estructural de la propiedad de transmisión y producción de energía.

6. La prohibición de exportar plantas nucleares y sus componentes, especialmente a naciones que se están industrializando en Asia, el Medio Oriente, África y Europa.

7. Apoyo para las autoridades locales y municipales que juegan un importante papel en crear una sociedad no dependiente de la energía nuclear. Animamos a la solidaridad entre jefes de autoridades locales municipales, parlamentarios regionales y sociedad civil para promover comunidades fuertes, descentralización, enfoques completos y el fin de la discriminación económica, racial y de género.

8. Acciones, manifestaciones, seminarios y eventos mediáticos serán llevados a cabo por todo el mundo el 11 de marzo de 2012 para protestar por el trato que reciben los ciudadanos de Fukushima y para pedir un mundo libre de energía nuclear.

Basándonos en los principios expuestos, los participantes de la Conferencia Global han puesto en marcha el “Bosque de Acción por un Mundo Libre de Energía Nuclear”, que contiene planes concretos para la acción. Estas recomendaciones serán enviadas apropiadamente al Gobierno Japonés, gobierno de otros países, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Rio+20) y demás.

Más de 10.000 personas asistieron a la Conferencia Global por un Mundo Libre de Energía Nuclear en Yokohama, y más de 100.000 la vieron online. Nosotros, los participantes estamos decididos a mantener una red internacional para apoyar a Fukushima, cooperar con aquellos afectados por la radiación a través de la Red Global Hibakusha, establecer el Movimiento de Declaración de un Este Asiático Libre de Energía Nuclear, y formar una red de alcaldes y líderes locales municipales.

15 de enero de 2012
Declarado en la Conferencia Global por un Mundo Libre de Energía Nuclear
Yokohama, Japón
Leer más...

Exige al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que no recorte los presupuestos de cooperación

La casi eliminación total de esta partida repercutirá en las condiciones de vida de las personas empobrecidas en los países del Sur y en iniciativas en Álava.Fruto del esfuerzo de la ciudad y del consenso de los distintos partidos políticos, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha conseguido ser, desde los inicios de la cooperación alavesa, un referente y un ejemplo a seguir en todo el Estado en cuanto a políticas municipales de este ámbito. Tras más de 20 años son muchos los logros, pero principalmente destaca que decenas de miles de personas tienen hoy mejores condiciones de vida y una mayor capacidad para reivindicar sus derechos más fundamentales gracias a la solidaridad alavesa.
Hoy asistimos a recortes del gasto social, incluida la cooperación al desarrollo. Estos avances históricos de la ciudad pueden quedar en papel mojado ya que el borrador de los presupuestos municipales de 2012 que el equipo de gobierno maneja reduce el importe destinado a cooperación al desarrollo en casi un 90%. Estas reducciones tiene una traducción humana, una clara repercusión en materia de educación, salud, promoción de la equidad entre mujeres y hombres, fomento de infraestructuras… en millones de personas que viven en situación de pobreza y desigualdad en los países empobrecidos. También se verán afectadas las iniciativas de nuestro entorno que buscan la sensibilización de la ciudadanía. En momentos de crisis las personas deben ser la prioridad absoluta de todas las políticas municipales, por encima de otro tipo de intereses. Las políticas públicas de cooperación al desarrollo son un legado de la ciudad y de sus habitantes, cuyo liderazgo solidario ha ejercido con orgullo durante mucho tiempo.
Reclamamos que se rectifique la propuesta inicial del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de manera que estos presupuestos recojan y apliquen los compromisos políticos y sociales vigentes en materia de cooperación al desarrollo que se plasman en el Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013: “El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a destinar el 1% del presupuesto municipal calculado como porcentaje de la suma de los ingresos corrientes (capítulos 1 a 5 de ingresos) del presupuesto municipal, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo a lo largo del período de vigencia del Plan Director 2010-2013”.
Por todo ello, invitamos a la ciudadanía a firmar este manifiesto titulado: Cooperar para transformar; manifiesto en defensa de la solidaridad internacional desde Vitoria-Gasteiz, que será enviado al Alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi
www.ongdeuskadi.org
(Informazioa euskaraz gure webgunean eskuragarri.)

Al firmar la petición estarás enviando esta cartaDestinatario: Javier Maroto, Alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Cooperar para transformar.
En defensa de la solidaridad internacional desde Vitoria-Gasteiz

El compromiso solidario de la ciudadanía vitoriana y de sus representantes políticos impulsó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a poner en marcha en 1988 una política de cooperación al desarrollo que siempre se ha caracterizado por su calidad. Ha sido, junto al de Córdoba, el primer consistorio del Estado en destinar una parte de su presupuesto a erradicar la pobreza y a sensibilizar a la población sobre las causas que la originan. Además, ha sido el primero en alcanzar y superar el histórico compromiso de destinar el 0,7% de su presupuesto a cooperación internacional. Así, fruto del esfuerzo de la ciudad y del consenso de los distintos partidos políticos el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha conseguido ser un ejemplo a seguir en cuanto a políticas municipales de cooperación al desarrollo. Tras más de 20 años son muchos los logros, pero principalmente destaca que decenas de miles de personas tienen hoy mejores condiciones de vida y una mayor capacidad para reivindicar sus derechos más fundamentales.

Paradójicamente, hoy asistimos a recortes del gasto social, incluida la cooperación al desarrollo, que en la práctica se traduce en cercenar derechos de la ciudadanía. Todos estos avances históricos de la ciudad pueden quedar en papel mojado ya que el borrador de los presupuestos municipales de 2012 que el equipo de gobierno maneja reduce el importe destinado a cooperación al desarrollo en casi un 90%. Si el actual consistorio finalmente aprueba este presupuesto, en 2012 la política de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no sólo dejará de ser un referente y un ejemplo a seguir, sino que quedará reducida a su mínima expresión, lo que supondrá casi su eliminación total.

Precisamente en momentos de crisis como el actual las personas deben ser la prioridad absoluta de todas las políticas municipales, por encima de cualquier otro tipo de interés. Lo que forma parte de la identidad de la ciudad y de las redes de solidaridad que existen en ella no puede verse ni mermado ni relegado a un segundo plano utilizando a la crisis como excusa. Las políticas públicas, en este caso las de cooperación al desarrollo, son un legado de la ciudad y de sus habitantes, cuyo liderazgo solidario han ejercido con orgullo durante mucho tiempo.

Por tanto, no es honesto despreciar de esa manera el trabajo en cooperación que la ciudad ha llevado a cabo gracias a la implicación directa de su sociedad civil y sus representantes políticos. Tampoco es moral llevar a cabo estas sangrantes reducciones porque la cooperación al desarrollo tiene una traducción humana, una clara repercusión en materia de educación, salud, promoción de la equidad entre mujeres y hombres, fomento de infraestructuras… en millones de personas que viven en situación de pobreza y desigualdad en los países empobrecidos. También se verán afectadas las acciones e iniciativas que se desarrollan en nuestro entorno para sensibilizar a la ciudadanía sobre las causas de la pobreza con el fin de construir un nuevo modelo de desarrollo que, a diferencia del actual, no genere riqueza a muy pocas personas y pobreza a una gran mayoría de personas del mundo.

Ante esta situación, reclamamos que se rectifique la propuesta inicial del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de manera que estos presupuestos recojan y apliquen los compromisos políticos y sociales vigentes en materia de cooperación al desarrollo. Unos compromisos logrados por consenso y que se plasman así en el Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2010-2013: “El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a destinar el 1% del presupuesto municipal calculado como porcentaje de la suma de los ingresos corrientes (capítulos 1 a 5 de ingresos) del presupuesto municipal, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo a lo largo del período de vigencia del Plan Director 2010-2013”.

Asimismo, hacemos extensible esta demanda al resto de grupos municipales con representación en el consistorio, en especial al PSE como socio preferente a la hora de aprobar estos presupuestos. No sería coherente que un partido que en el Gobierno Vasco ha demostrado su compromiso y voluntad política con la cooperación al desarrollo permita en Vitoria-Gasteiz la casi total eliminación de esta política que afecta a tantas personas.

Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi
www.ongdeuskadi.org
Leer más...

Birziklatzeak 400.000 lanpostu sortuko lituzke Europar Batasunean

Europako Batzordeak duela gutxi plazaratu zuen Roadmap to a Resource efficient Europe (baliabide efizientziarako bide orria) izeneko agiria. Bertan, europak lehengaiekin daukan balantze negatiboaz kezkaturik, hauen erabilera egoki bat egiteari begira hartu beharreko neurrietaz jarduten da. Hau da, europak inportatzen dituen lehengaien eta esportatzen dituenen arteko desoreka itzelaz kezkaturik, eskuratutako baliabide hoiek erraustuta, gasifikatuta ala zabortegietara botata alferrik gal ez daitezen neurriak hartu beharra bultzatzen du. Hondakinak birziklatzeko apustu erreala egiten du bertan.
Xelebrea eta era berean itxaropenerako garrantzitsua da, txostenaren bultzada ekonomiatik egindakoa dela eta ez hondakinen kudeaketa eta ingurumenetik. Tristea bada ere, jakina da ekonomia dela askorentzat gauzak benetan serio hartzeko arrazoi bakarra. Bada, hau serio doanaren adierazle denez, ongi etorria izan bedi.
Orain ohar serio bat bidali die Europako agintariei horko irizpideak kontutan hartu beharraz. Lanpostuak sortu eta ekonomikoki 72.000 milloi euro aurrezteko balioko luke oharrak dioenez. Ondorengoetan eragingo luke:
Lanpostuak
400.000 lanpostu baino gehiago sortuko lirateke 2020 urterako.
Kutsadura eta osasuna
Kutsadurari, osasunean eragiten diren kalteei eta garbiketa operazio handiei aurre egiten erabiltzen diren dirutza handiak aurreztuko lirateke.
Birziklatutako materialak berriak baino merkeagoak
“Ez dugu ahaztu behar birziklatutako materialak merkeagoak direla sortzen diren lehengai berriak baino”
BERRIA: Birziklatzeak 400.000 lanpostu sortuko lituzke EBn

.. Leer más...

jueves, 19 de enero de 2012

Discapacitados ‘humillados’ por la sede de la Capital Verde en Vitoria


“Vergüenza de ‘Green Capital’ y vergüenza de clase política que todavía hoy día diferencia socialmente a la población”, denuncia Eginaren eginez, puesto que no es un acceso habilitado mediante una entrada digna “para todo el mundo” a pie de calle.
Además como denuncian lo preguntaron dentro del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Eguzki puede certificar que se les contestó que estaba adaptada y que no había ningún problema al respecto. Por ello, Eguzki muestra su total solidaridad con este colectivo y reclama hacer una ciudad para todos y todas.
La Asociación de Personas con Discapacidad Física de Álava ha denunciado hoy que la nueva sede de la Capital Verde Europea de Vitoria no está adaptada para este colectivo al contar con dos entradas diferentes, lo que supone una “humillación” y la “segregación” de las personas con movilidad reducida.

Esta asociación ha difundido hoy un comunicado en el que explica que la nueva sede de la “Green Capital” ubicada en el palacio Zulueta de Vitoria tiene como único acceso para los discapacitados una puerta de chapa, que correspondía antes a una entrada de servicio, situada en la parte trasera del edificio y sin señalizar, mientras que el resto de la población accede por la escalinata de la fachada principal.

“La sede que oferta el gobierno municipal del PP como sede de la Capital Verde discrimina, margina, segrega y estigmatiza a la población de movilidad reducida, ya que habilita un acceso no digno e inaccesible para una población que tiene que entrar por ahí por su condición física, mientras el resto lo hace por la entrada principal”, ha señalado este colectivo en un comunicado.

La asociación asegura que la puerta para discapacitados es estrecha, no cuenta con pulsador de llamada y no hay ninguna señalización en la zona que indique por dónde acceden los discapacitados, por lo que han puesto este hecho en conocimiento del Ararteko, que ya ha iniciado de oficio un expediente.

La asociación explica que antes de que se inaugurara la semana pasada esta sede, que albergará los principales acontecimientos que se organicen en Vitoria este año con motivo de la capitalidad, preguntaron al Consejo Municipal de Medio Ambiente sobre su accesibilidad y se les contestó que estaba adaptada.

Por ello, consideran que se les ha “humillado”, ya que habilitar “en pleno siglo XXI” una sede pública que va a tener proyección internacional con estas condiciones vulnera la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España, así como diversas leyes españolas como la de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de los discapacitados.

“Vergüenza de ‘Green Capital’ y vergüenza de clase política que todavía hoy día diferencia socialmente a la población”, denuncia el colectivo, que cree que la sede de la Capital Verde tenía que haber anulado como acceso la escalinata y haber habilitado una entrada digna “para todo el mundo” a pie de calle.

Por ello, la asociación anuncia que acudirá a los tribunales europeos para denunciar “el incumplimiento de las directrices establecidas por los Estados miembros por gobiernos locales” de Vitoria, que discrimina a la población al establecer “accesos diferenciados y segregadores”.

Leer más...

La Capitalidad Verde de Vitoria participará activamente en la segunda Feria de Turismo más importante del mundo, FITUR

Vitoria-Gasteiz ocupará un espacio importante en la próxima Feria Internacional de Turismo FITUR, en Madrid, que será inaugurada de manera oficial el próximo miércoles 18. La Capitalidad Verde de Vitoria será la carta de presentación de la ciudad este año, mostrando una vez más que la capitalidad es una campaña costosa de marketing y publidad turistica, sin repercusión para las afecciones medioamientales en la ciudad ni para la calidad de vida de los y las gasteiztarrasEl concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, ha destacado el crecimiento, “muy importante”, en palabras de Aránguiz, que ha experimentado el turismo en Vitoria en el año 2011, con un amuento del 8%. Para continuar con las buenas cifras, y tratar de mejorarlas, el Ayuntamiento de Vitoria ha trabajado para que la capital alavesa esté muy visible en FITUR.

La presencia de Vitoria será palpable desde la misma entrada al recinto de FITUR, Ifema. Una alfombra verde, a modo de carril bici, recorrerá todo el recinto ferial desde la puerta sur a la norte, con la marca Vitoria-Gasteiz European Green Capital y la de Euskadi Saboréala.
Leer más...

martes, 17 de enero de 2012

EGUZKI, responde al Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria y denuncia la falacia de su discurso, destacando el coste social de la

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en declaraciones ante la televisión pública española declaró que no tiene intención, "ni él ni el Gobierno", de "autorizar ningún reactor nuclear más en España”, pero que no es partidario de cerrar Garoña en 2013 si el CSN dice que puede estar operativo hasta 2019.
El ministro ha subrayado que no tiene intención, "ni él ni el Gobierno", de "autorizar ningún reactor nuclear más en España". En cuanto a Garoña, Soria ha defendido que "si hay un reactor nuclear activo y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), formado por expertos, dice que puede tener una vida útil hasta 2019”, no es partidario de cerrarlo en 2013 “porque no tendría sentido prescindir de ese tipo de energía de coste bajo".
Resulta contradictorio vender que no van a apostar por la proliferación de nuevas centrales nucleares y a la vez, pretender prorrogar y que vivamos con la más antigua e insegura central nuclear. El peor producto de dicha energía para la población, es el que se mantiene, con todos los factores en contra, cuando se afirma que no se van a autorizar nuevos ( y se supone más modernos y seguros) reactores nucleares.
Si no apuestan por centrales nuevas, mucho menos por las que ya tienen 40 años, pues evidentemente dan muchos réditos a sus propietarios, pero supone un riesgo inasumible para la población.
Desde Eguzki denunciamos que no tiene sentido dejar de valorar el coste social del riesgo que entraña Garoña para la población, pues están jugando a la ruleta rusa con la seguridad y la salud del más de un millón de personas que vivimos en el radio de acción de la central para no enfrentarse a los poderes fácticos y dueños de la central.

Este gobierno debe pensar que el argumentario de la crisis y de su consulta al Consejo de Seguridad Nuclear, al que en la pasada reunión del día 10 de este mes, aleccionó debidamente, esta por encima del coste y voluntad popular, que de forma clara y contundente se ha posicionado al respecto.
Toda la energía nuclear es peligrosa, cuyo funcionamiento incierto y peligro imprevisible y mucho más una central con la tecnología de hace 40 años. En Garoña algunos elementos esenciales para la seguridad son extremadamente vulnerables.Las grietas en las penetraciones de la vasija del reactor, la corrosión intergranular, en el barrilete, lasí como os manguitos de las penetraciones de las barras de control han sido también aquejados por problemas de corrosión que han dado lugar a nuevas fisuras.
Ante este intento de imposición al conjunto de la sociedad, es preciso contar con la firme oposición de todos y todas, con pronunciamientos claros en todas las institucionales y con una movilización popularque haga respetar la voluntad popular
El ministro ya ha hablado pues no es partidario de cerrar Garoña, mientras que la mayoría de la sociedad ha venido hablando rechazando la imposición de una prórroga, por lo que es hora de aumar esfuerzos y hacer resptar esta voluntad popular.

NUKLEARRIK EZ!! GAROÑA ITXI ORAIN !!!
EGUZKI Talde Ekologista
Leer más...