jueves, 28 de febrero de 2013

Eguzkik tokiko errepide ertzeetan dauden zuhaitzen mozketa salatu nahi du

Arabako Foru Aldundiak, Gereñu herriaren sarreran dauden hogeita hamar zuhaitzetik gora mozketa, momentu batetik bestera gauzatu dezake, hauek, akatuak izango direla iragartzen duen X-a jadanik margotuta daukate eta. Eguzki Taldeak mozketa honen aurkako jarrera ezkorra azaldu nahi du, ekintza hau gure herrialdea zeharkatzen duten toki-, eskualde- eta auzo-errepideen ertzeetan kokatuta dauden zuhaitzak mozteko politikaren baitan dagoelarik. Mozketa hau berez, herri baten kontrako eraso zuzena da, Gereñu herria, herri honen sarrera zeharkatzen duen errepidearen bi ertzeak zuhaitzez josita daude eta, gainera, ekintza honi jarraipena emango diotela jakin izan dugu, zuhaitz guztiak desagerrarazi arte. 2012an, Bernedo eta Opakuan (obra batzuen bitartez) zenbait mozketa aurrera eman zituzten, baina aurten, Arabako Foru Errepide Sarea Mantentzeko Plan Integrala (azkenen berrikustea, 2012ko ekainaren 7an) gauzatzeko kontratuan agertzen den aurrekontuaren arabera mozketa hauekin aurrera jarraituko dute. Plan hau, errepide ertzeetan eta ezpondetan dauden zuhaitzen adarren edota zuhaitz osoen mozketa egitean datza, bide-segurtasuna hobetzea helburua delarik, honako alderdi hauei dagokienez: galtzada irteerak, ikuspena, adarren erorketa, zuhaitzen erorketa,metatutako elurraren erorketa, etab. Errepideen inguruko Foru Legearen arabera, obrak aurrera eramateko, esate baterako afekzio eremuan zuhaitzak moztu edo landatu nahi direnean, “ Foru Aldundiko eskudun organoaren aurretiko baimena beharrezkoa izango da, bestelako eskumen konkurrenteei kalte egin gabe”. Beraz, 40.2 artikuluak zuhaitzak landatzea (eta beraz, zuhaitzak eta errepideak aldi berean egon daitezke) onartzen du, eta honen arabera, mozketa baimentzeko gaitasuna duen bakarra dagokion eskudun organoa da, berak baimena eta agindua emango du, eta hau jadanik egin du Arabako Foru Aldundiak. Eguzkik gure ondare naturalak pairatu dezakeen eraso berri hau salatu nahi du, zuhaitz hauek dakartzaten onurak kontuan hartzen ez direlarik. Bide-segurtasunaren izenean, baso-soiltzea areagotzen ari da, paisaia galera ematen ari da, nekazal eremuetako biztanleek eremu hauek babestu eta errespetatzen dituztela kontuan hartu gabe. Nahiz eta talde ekologista bat izan, horrek ez du esan nahi pertsonen segurtasuna arriskuan jar dezakeen zuhaitz baten mozketaren aurka gaudenik, baina bai, mozketa masiboen aurka, hauek toki- eta eskualde-errepideetan kotxeen abiadura handitzea errazten badute. Honekin batera, segurtasuna, zehaztu gabeko hitza izatea, abstraktua eta behar bezala aztertu ez izana, mozketa masiboa egiteko baimena ematerako orduan trabak ez jartzea helburua dela salatu nahi dugu. Hau dela eta, mozketa agindua berehala baliogabetzea eskatzen dugu eta edozein jardute aurrera eramateko, segurtasun eta esku-hartze irizpideak kontuan hartzen dituen beharrezko ikerketak egitea eskatzen du. Beno, agian, egokiagoa da, irizpideak benetako arriskua eta bide- segurtasun eza izatea, hauek bakarrik, zuhaitz zehatz batzuen mozketa justifikatu dezaketelako. Izan ere, Foru Legeak landaketa baimentzen badu, mozketa zehatza egitea hitzartu daiteke, beti ere, pertsonen segurtasuna edota justifikatu daitekeen beste arrazoiren bat, irizpideak direlarik. Kasu honetan, ehunka urtetan zehar, A-3110 eskualde sareko errepidearen paisaia jantzi duten hogeita hamar zuhaitzetik gora galduko genituzke eta tala masibo hau beste eremu batzuetan ere eginez gero, berez desnaturalizatutako errepideak, biluzik geratuko lirateke, eta gainera gure ibilbidea zehazten eta ezagutzen laguntzen diguten elementuak galduko genituzke. Etorkizun hurbilean eman daitekeen egoera horretan, gerizpe zonaldeak desagertuko lirateke eta herritarrek maite eta begi onez ikusten dituzten zonaldeak behin betiko galduko lirateke. Arabako herri askoren sarbideak eta beste herrietara ailegatzeko erabiltzen dituzten errepideen paisaia erabat desitxuratuta geratuko litzateke, beltzak, inolako justifikazioa ez daukaten mozketa masibo hauen ondorioz. Toki- eta eskualde-errepideen segurtasuna hobetzeko beste elementu batzuk erabil daitezke: bidea markatzen duten elementuak, gidariak orientatzen dituztenak argi nahikoa ez dagonean, eta herri baten sarreran gaudela adierazten dituztenak. Bide ertzeetan zuhaitzak kentzearekin batera ez dira arriskuak desagertzen, are gehiago segurtasun eza handitu daiteke, eta horretaz gain, gure herrian eta komunikatzeko bideen desnaturalizazioaren biderantz aurrera egiten dugu. Eguzkik, zuhaitzen neurririk gabeko mozketa salatu nahi du eta baita gure Aldundiak azken urte hauten daukan diskurtso berdea. Berdea bai baina…kolore honekin bere imajina komunikabideetan polita agertzea baino ez du nahi, ez baitu nekazal eremuen egoera hobetzeko erabaki sendorik hartu eta are gutxiago, jarduera-neurri zehatzak hartu. Herritarren parte hartzearen eta ekologiaren defendatzaile sutsuak direla frogatzeko saiakera berri honetan, errepide hauek erabiltzen dituzten herritarren iritzia eta sen ona gutxiesten dute haiek baitira egoera arriskutsu baten aurrean instituzioak jakinaren gainean jarriko lituzketenak, eta mozketa beharrezkoa izanez gero, horren alde agertuko liratekeenak, talde hau bezala. Honako hau guztiagatik, Gasteizeko Eguzkik instituzioei ingurumena errespetatzeko eskatzen diegu eta baita, nekazal eremuen nortasuna, haien komunikabideak eta zuhaitzak ere. Aldi berean, Foru Aldundiari, ez Gereñun ez arabako beste herrietan mota honetako mozketak ez egiteko eskatzen diogu, eta herritarren eskaera edota zentzuko arrazoi baten aurrean mozketa selektiboei lehentasuna ematea. Leer más...

Eguzki denuncia la tala indiscriminada de los márgenes de carreteras locales

La decisión de la Diputación Foral de ordenar la tala de más de treinta árboles de los dos accesos al pueblo de Gereñu, con su aspa señalando su condena se puede materializar en cualquier momento. El grupo Ecologista Eguzki quiere mostrar su oposición al proyecto de esta tala que se enmarca en la política de tala de los miles de arboles que existen en los márgenes de la .red comarcal, local y vecinal de nuestro territorio, Esta tala ya de por sí atenta contra un pueblo, Gereñu, cuya imagen es una carretera de acceso con una hilera de árboles en cada sentido, pero además, hemos confirmado la intención de ir cortándolos todos. El año 2012, se realizaron talas en Opakua y Bernedo (mediante unas obras) pero este año, se avanzará según el presupuesto otogado dentro del contrato de conservación integral de la red foral de carreteras de Alava (ultima revisión 7 de junio de 2012). “Consiste en cortar ciertas ramas de los árboles o árboles completos, situados en los márgenes y taludes de las carreteras, para mejorar la seguridad vial de la carretera, en relación con las salidas de calzada, visibilidad, caída de ramas, caída de árboles, caída de nieve acumulada, etc”. La Norma Foral de carreteras exige que para ejecutar obras, “plantar o talar árboles” en la zona de afección ”se requerirá la previa autorización del órgano competente de la Diputación Foral, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.”, por lo que el art. 40.2 admite que se puede plantar (y por lo tanto, coexistir, las carreteras y los árboles) y que el único responsable de esta tala es el órgano competente, quien la autoriza y ha dado la orden, es decir, la Diputación foral de Alava. Desde Eguzki queremos denunciar esta nueva tala que puede sufrir nuestro entorno natural, sin valorar lo que aportan, que con la excusa de la seguridad vial, está desforestando, perdiendo paisaje, y un entorno cuidado y respetado por los habitantes de las zonas rurales. Como grupo ecologista no nos oponemos a que se tale un árbol que justificadamente pueda poner en peligro la seguridad de las personas, pero si a qué se argumente una tala masiva en facilitar la velocidad en carreteras comarcales o locales, y que la seguridad sea un término ideterminado, abstracto y carente de estudio motivado al caso, para facilitar la tala masiva. En este sentido, consideramos que es preciso que dicha orden de tala se revoque de inmediato y que cualquier actuación que se lleve a cabo se haga de acuerdo a un estudio que contemple los criterios de intervención, seguridad, o mejor dicho, peligro real e inseguridad vial, que justifique la tala concreta de algún árbol. Si la Norma foral permite plantar, tan solo de forma justificada y prioritando la seguridad de las personas se puede acordar una tala concreta. En este caso, tenemos marcados más de treinta árboles que llevan decénas de años siendo el paisaje y espacio natural de esta carretera, A3110 de la red comarcal, y si se hace extensible esta política de tala masiva, veríamos carreteras a campo abierto, desnaturalizadas, sin árboles que actúan como guías naturales, ni sombras, sin vida y sin un entorno querido y deseado por los vecinos y vecinas de los pueblos. Cientos de pueblos alaveses podrían ver mutilado el camino de entrada o las vías que comunican unos pueblos con otros, mediante la tala ordenada de forma masiva y sin sentido. La seguridad vial en las vías comarcales y locales puede mejorarse con la existencia de elementos que marcan la propia vía, que orientan de noche o ante la oscuridad, que facilita su reconocimiento, control y atención. Sin árboles en los márgenes no se elimina ningún peligro, sino al contrario, en general se genera mayor peligro por lo expuesto, y se avanza a una desnaturalización de los publos y sus caminos de comunicación. Eguzki denuncia la tala constante de árboles y el discurso verde de nuestra Diputación basado en la imagen, pero sin compromisos firmes con un modelo crítico de respeto a la zona rural, su idiosincracia, identidad del entorno, ni a sus habitantes. Es otro ejemplo evidente de falta de sonrojo de los representantes insitucionales, se abanderan como adalides de la ecología y la participación, negando que quienes usan estas carrreteras puedan ser quienes valoren y ante algun riesgo para las personas reclamen la tala de algún árbol, a lo que este colectivo no se opondría Por ello Eguzki de Gasteiz hace un llamamiento a la sensibilidad mediambiental y el respeto a la identidad de los pueblos de sus vías de comunicación y de los árboles, e instamos a la Diputación a que ponga fin a esta eliminación de árboles y que ordene de forma inmediata no ejecutar ni esta tala en Gereñu ni en otros pueblos alaveses, salvo que exista excepcionalmente petición vecinal o causa para su eliminación. Leer más...

miércoles, 27 de febrero de 2013

Maccabi, Euskal Herrian ez zarete ongi etorriak!

Beste behin ere eta hamaikagarren aldiz Tel Aviveko Maccabi saski-baloi taldea Gasteizen jokatzekoa da, eta beste behin ere Palestinako herritarren giza eskubideekiko begirunea daukagunok Israelgo ordezkarien aurkako boikot deiarekin bat egiten dugu. Israelgo apartheidaren aurkako nazioarteko Boikot, Desinbertsio eta Zigorren deia Palestinako gizarte zibilak berak jarri zuen abian 2005ean Kanpaina horren bidez dei egiten zaio mundu osoko gizarte zibilari Israelgo ordezkariei boikot egin diezaien harik eta okupazioa amaitu, apartheid harresia bertan behera bota, errefuxiatuen itzultzeko eskubidea bermatu eta Israelgo hiritar palestinarrei hiritartasun eskubideak onartzen dizkieten arte. Maccabiren aurkako boikot deia, beraz, ez dago zuzenduta kirol talde edo pertsona multzo baten aurka euren jatorri edo erlijioagatik, aitzitik, maccabiarren kontrako aldarriaren funtsa talde horrek Israelgo politika kriminalekin duen inplikazioan datza. Tel Aviveko Maccabi saski baloi taldea, erakundea bera eta bertan diharduten pertsonak, gerra krimenetako laguntzaileak dira. Izan ere, 2009ko urtarrilaren 9an, Israelgo armada Gazako Zerrendako populazio zibilaren gainean “berun urtua” izeneko operazioa buruzen ari zen zorigaiztoko aste haietan, maccabitarrek propaganda-erreportaia argitaratu zuten euren web orrialdean operazio militarrari sostengua eta zilegitasun itxura emateko. NBEak Palestinan duen Giza Eskubieetarako Irakurleak, Goldstone txosnean ebatzitakoaren arabera, triskantza hura gerra krimena izan zen. Horrek ez du inongo eragozpenik ekarri Macabi taldekoek interneten duten gune ofizialean operazio haren gorazarre publikoa egiten jarrai dezaten. Beraz, sarraski hari emandako sostengu publikoa eztabaidaezinezko zantzua da taldeak gerra krimenei emandako laguntza erakusteko. Gazako triskantza gertatu eta Goldstone txostena argitaratu zenetik, Israelgo saski baloi taldea bitan izan da Gasteizen bisitan. Bietan, ertzaintzak Mossadek (Israelgo zerbitzu sekretuak) ezarritako segurtasun protokoloei men egin, eta bortizki jardun zuen pabilioian zein inguruetan edozein elkartasun adierazpen publiko galarazten. Oldarraldi errepresiboak ere burutu zituzten, ekintzaile zein ikusleen kontra. Datorren otsailaren 28an, berriz ere, Tel Aviveko Maccabi taldea Gasteizera etortzekoa da. Beste behin ere, ekiditen ez badugu, “normaltasun” osoz egingo zaie harrera, eta aurrekoetan bezala prentsa ofizialak giza eskubideen aldeko edozein aldarrikapen isilarazi egingo du. Gerra krimenak, edo krimenen egileak, edo krimenei babesa eman dietenak normaltasunez onartzeak erantzunkizunen kateko mailaren batean kokatzen gaitu. Desmond Tutuk, Hego Afrikako artzapezpikuak, esan zuenez: «injustiziaren aurrean jarrerarik hartu ezean, zanpatzailearen aldeko hautua egiten ari gara». Maccabiren bisita kiroletik haratago doa. Ezin dugu normaltasunez onartu gerra krimenetan inplikazio zuzena duen erakunde horri harrera adeitsua egitea gure herrian. Ezin dugu normaltasunez onartu, segurtasunaren aitzakian, adierazpen askatasuna murriz dezaten eta salbuespn egoera ezar dezaten esparru publiko batean. Maccabiren bisita etikoki onartezina da eta gainera gure eskubide zibilerako kaltegarria. Dei honekin bat egiten dugunok zera adierazi nahi dugu: Maccabi ez dela ongi etorria Gasteizen, gure esku dagoen guztia egingo dugula Israeli zilegitasuna ematea helburu duen ekitaldi hori normaltasunez gerta ez dadin. Eta, halaber, dei egiten diegu Gasteizko hiritarrei boikot egin diezaioten Maccabiren aurkako partidari, eta Baskoniaren partidara joaten direnei, bilaka dezatela Zurbanoko pabilioia Palestinako giza eskubideen aurkako aldarri ozen bat. Maccabi, Euskal Herrian ez zara ongi etorria. Maccabi eta Israelgo ordezkari guztiei: BOIKOT Euskal Herria-Palestina Sarea Asteko egitaraua -Otsailaren 23an, larunbatean, Andra Mari Zuriaren plazan. 17:00etatik aurrera, Salaketa eta elkartasun gunea (zanpantzarrak, perkusioa, musika eta janari palestinarra, material eta propaganda banaketa, performance...). 19:00etan MANFESTAZIOA: Maccabi kanpora! Euskal Herrian ez zarete ongi etorriak. -Otsailaren 25an, astelehenean, Prentsa aurreko masiboa, 12:30etan Martxoak3 memoria gunean. -Otsailaren 26ean, asteartean, BOIKOT TAILERRA, 13:00etan Unibertsitatean, 19:30ean Zapateneo Kulturgunean. (Uhintifadak antolatua) -Otsailaren 27an, asteazkenean, 19:30ean, Aizkora tabernan, Palestinari buruzko HITZALDIA ETA BIDEO EMANALDIA (Askapenak antolatua) - Otsailaren 28an, ostegunean, ISRAELGO APARTHEIDARI BOIKOTAREN ALDEKO BORROKA EGUNA, 12:00 General Loma plazan KONZENTRAZIOA. 19:00etan auto karabana. 20:00 Zurbanoko pabilioian KONZENTRAZIOA: Maccabi kanpora! Euskal Herrian ez zarete ongi etorriak Leer más...

Cataluña estudia los niveles de los campos electromagnéticos de las antenas de telefonía móvil

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha puesto en marcha un proyecto, en colaboración con los ayuntamientos, para conocer con detalle los niveles de los campos electromagnéticos existentes en Cataluña, dentro del marco del proyecto LIFE de Gobernanza Radioeléctrica y cofinanciado al 50% por la Unión Europea. Hasta ahora, la Generalitat ya ha cedido 36 de los 50 equipos portátiles de medición, propiedad del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, a los ayuntamientos de las capitales de comarca, para que puedan cuantificar los niveles de campo electromagnético existentes en determinados lugares considerados como sensibles, tales como viviendas cercanas a instalaciones de radiocomunicación, plazas y terrazas públicas, escuelas, hospitales y otras zonas de masiva concurrencia. Las medidas obtenidas se recogerán en una base de datos que los ciudadanos podrán consultar a través de un sistema de información geográfica. El proyecto prevé que, una vez los ayuntamientos con mayor volumen de población hayan recogido los datos, los equipos se cedan a otros ayuntamientos más pequeños para ir ampliando el radio de acción. Paralelamente a estos equipos de medida portátiles, la Generalitat dispone de una red de 234 equipos fijos de medición de los campos electromagnéticos generados por instalaciones de telefonía móvil, que será ampliada con 100 equipos más a través del proyecto LIFE. Estos equipos se emplazan mayoritariamente sobre tejados de edificios donde se ubican las antenas. Los resultados de los valores medidos, que son útiles para cuantificar los niveles de campo electromagnético en los puntos de máxima radiación, se pueden consultar en la web de la Generalitat. Con esta iniciativa, por primera vez se podrá disponer públicamente de datos reales en el interior de edificios, zonas públicas y lugares de elevada concurrencia en Cataluña. La Dirección General de Calidad Ambiental quiere ampliar estas medidas estableciendo una serie de puntos que, con carácter fijo y de manera continuada en el tiempo, puedan dar información de la evolución de los campos electromagnéticos en determinadas zonas representativas. Leer más...

martes, 26 de febrero de 2013

PNV y PP tumban la Inicitiva Legislativa Popular contra el 'fracking'

La Mesa del Parlamento Vasco, con los votos de PNV y PP, ha acordado tumbar definitivamente la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la plataforma Fracking ez Araba para prohibir la exploración del subsuelo y la extracción de gas no convencional mediante la técnica denominada fractura hidráulica o, en inglés, 'fracking'. La justificación es que la Cámara tramita ya otra iniciativa, en este caso impulsada por las Juntas Generales de Álava, que persigue los mismos fines. EH Bildu y PSE-EE han defendido que continúe su tramitación. Los independentistas ponen el acento en que la proposición de ley de las Juntas Generales sólo prohíbe el 'fracking' en espacios naturales y la ILP en todo el territorio, por lo que regulan materias distintas y sería perfectamente ajustada al reglamento su tramitación .. Leer más...

Juntas de Araba reclaman cerrar Garoña y critican las palabras de Soria

Las Juntas Generales de Araba no quieren que Madrid prolongue la vida útil de Garoña hasta el año 2019. Por eso, ayer todos los grupos, a excepción del PP, reclamaron el cumplimiento de la orden ITC/178/2009. Un mandato, dictado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fija el cierre de la central el próximo 6 de julio. Andoni Calurano (PSE), que defendió la moción en el pleno ordinario, solicitó el desmantelamiento inmediato de la planta y criticó las declaraciones del ministro de Industria español, José Manuel Soria, que hace una semana se mostró dispuesto a mantener la central siempre que esta cumpla las condiciones de seguridad.Desde las filas jeltzales, Andoni Erkiaga, criticó las palabras del ministro conservador y destacó que su formación solo contempla el cierre definitivo. «Qué quede claro que el PNV solo contempla el cierre inmediato de Garoña», subrayó.Estas palabras coinciden con el discurso de Nerea Gálvez (EB) y de Lorena López de Lacalle (Bildu), que aprovechó su intervención para instar a la Diputación de Araba a exigir por escrito el desmantelamiento de la planta.Santiago Abascal (PP) reiteró la posición pronuclear de su partido, y cargó contra el PSOE, al que responsabilizó de la posible prórroga de la central por no haber cerrado antes Garoña. «Ustedes dejaron la opción de mantenerla abierta», concluyó. Leer más...

domingo, 24 de febrero de 2013

El 'lobby' hipotecario rechaza cambiar la ley por 'el pequeño porcentaje' de desahuciados

El porcentaje de personas que están a punto de ser desahuciadas es muy pequeño, y lo que no puede ser es que por ese porcentaje se quiera cambiar la morfología de todo el sistema hipotecario". Con estas palabras se refirió este lunes al drama de los desahucios Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el 'lobby' formado por bancos, cajas y cooperativas de crédito que controlan el 80% del mercado de préstamos para la compra de viviendas. En un encuentro con periodistas, González se mostró insensible a las reclamaciones de las plataformas de afectados y al clamor social en esta materia , y rechazó frontalmente la dación en pago obligatoria (es decir, que valga la entrega de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria) "porque perjudicaría la credibilidad de España como país y la viabilidad del sistema financiero". Para este portavoz, la dación en pago generalizada "tendría consecuencias en las concesiones de crédito", y perjudicaría a las personas que están pagando su hipoteca "con mucho esfuerzo". La asociación considera que la dación en pago de la vivienda para cubrir el impago de una hipoteca es un procedimiento que los bancos no siguen "porque supone un mal crédito". "Si no existen garantías, el crédito será peor y más caro, lo que hará que menos gente pueda acceder a financiación", ha señalado. No obstante, ha afirmado que esta técnica ya se ha utilizado "en montones de ocasiones". Así, el presidente de la organización ha insistido en que "los créditos hay que pagarlos, aunque decir esto en la situación actual suene mal". "Hay que pagar, y por ello hay que establecer los mecanismos jurídicos necesarios para que el sistema de cobro funcione", ha remarcado González. En su opinión, "el planteamiento de que hay que modificar la ley para ver cómo se pueden quitar de en medio las hipotecas es erróneo". La Asociación Hipotecaria ha admitido que pueden ser "necesarios" ciertos retoques a la ley hipotecaria, "pero ahora se está debatiendo una fórmula legal para eliminar las hipotecas, cuando ha sido el sistema financiero el que ha paralizado desahucios y el que ha creado un fondo de vivienda social en alquiler". El presidente de la asociación ha defendido que el sistema hipotecario español "es bueno y uno de los mejores de la UE", y cree que se está haciendo un debate "cruzado" entre dos planos distintos: la situación social de gente que ha perdido su empleo y no puede pagar su hipoteca y la viabilidad del sistema hipotecario español. Santos González ha indicado que tiene que haber algún tipo de medida que ayude a esa gente que se ha quedado en el paro y no puede pagar su hipoteca, "porque cuando había empleo los créditos se pagaban". "Pero eso no puede llevarnos a decir que el sistema hipotecario falla o que es una estafa", ha resaltado. La asociación ha defendido que los contratos hipotecarios en España se hacen ante notario y con todas las garantías jurídicas necesarias, "por lo que la solución es buscar mecanismos para que el sistema de cobro funcione". La AHE se ha mostrado de acuerdo con que las entidades deben dar al cliente toda la información relativa a su hipoteca para que éste pueda decidir, "pero, en última instancia, el que elige es el ciudadano, hay un grado de riesgo que se debe asumir". "Un notario no admite un contrato hipotecario si contiene cláusulas ilegales", ha asegurado González, quien ha insistido en que el sistema "tiene muchas instituciones por encima de él que velan por la legalidad de todos los contratos, entre ellas el Banco de España". Leer más...

sábado, 23 de febrero de 2013

El CSN propone sancionar a Ascó por no saber ubicar 230 fuentes radiactivas

La infracción está cualificada por la pérdida de la información, según el CSN, que ha aclarado que los titulares no pueden precisar la ubicación exacta de 230 fuentes radiactivas en desuso, pero ha advertido de que no es por el riesgo o por el peligro que se haya derivado del suceso. Si esto pasa en una central nuclear, que no podría pasar cuando se produce un accidente o nos referimos a Garoña, la central de las mil grietas. Durante una inspección rutinaria a la central nuclear de Ascó los días 5 y 6 de julio de 2011, el CSN detectó irregularidades en el inventario de las fuentes encapsuladas fuera de uso que se debían encontrar en la instalación, ha recordado este organismo en una nota de prensa. En consecuencia, el CSN encargó una inspección específica sobre este asunto entre el 4 y el 5 de octubre de 2011, en la que se detectaron deficiencias "relevantes" en la gestión y en el control de las fuentes radiactivas en desuso Pues bien, 19 meses después, el Consejo ha decidido -lo hizo ayer- proponer al Ministerio de Industria la "apertura de un expediente sancionador a la central nuclear de Ascó". Según informara ayer en nota de prensa el CSN, el titular de la central ya está estableciendo "acciones correctoras cuya implantación está siendo supervisada por el CSN". El titular de Ascó I es Endesa. Los de Ascó II son la misma Endesa (85%) e Iberdrola (15%). La apertura del expediente sancionador por infracción grave se hace -según el Consejo de Seguridad Nuclear- por "incumplimiento de las obligaciones relativas a generación, archivo y custodia de los registros requeridos para el desarrollo de la actividad o para el control de materiales radiactivos, cuando dicho incumplimiento suponga pérdida de la información afectada”. * Cataluña fue escenario, en 1989, del más grave accidente nuclear que se ha registrado en este país, un incendio que desembocó en el cierre de la central de Vandellós I, que, catorce años después de aquel suceso, continúa en fase de desmantelamiento. Leer más...

Más del 70% de los vascos ve en los desahucios un problema social grave y está a favor de la dación en pago

El 71 por ciento de los ciudadanos vascos ve "un problema social grave" en los desahucios y seis de cada cien cree que podría estar en riesgo de ser desahuciados en los próximos cinco años. El 88 por ciento está a favor de la paralización de los procesos que afecten a vivienda habitual y el 73 por ciento a favor de la dación en pago, según los datos de un informe realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco. El estudio sobre la situación actual en materia de vivienda se ha realizado en función de las 940 entrevistas telefónicas realizadas entre los días 6 y 7 de febrero. Entre otros asuntos, el informe aborda la problemática de los desahucios y refleja que el 88 por ciento de los encuestados no conoce a nadie que la haya sufrido o vaya a sufrirla, y el 91 por ciento ni percibe riesgo personal de ser desahuciado. No obstante, los desahucios se consideran "un problema social grave", al que los encuestados le otorgan un nivel de 8,9 en una escala de 0 a 10. El 71 por ciento de los ciudadanos los percibe como "problema social que nos atañen a todos", mientras que sólo dos de cada diez opinan que es un problema privado entre la persona que no puede afrontar la deuda y el banco. Seis de cada cien personas creen que podrían estar en situación de ser desahuciadas en los próximos cinco años (el 3 por ciento afirma que podría estar en riesgo de ser desahuciadas y otro 3 por ciento que quizás se encuentre en esa situación). En ese contexto, los encuestados consideran que responsabilidad principal de solucionar este asunto se reparte entre diferentes agentes: el Gobierno central (39%), los bancos (20%), el Gobierno vasco (17%), el Congreso de los Diputados (6%), el Parlamento vasco (3%), las familias o personas endeudadas (2%) y otros agentes (4%). Las posibles soluciones propuestas por diversos colectivos son, en general, bien recibidas. De esta manera, el 91 dice estar totalmente o bastante de acuerdo en que las viviendas que se queden los bancos por desahucios se utilicen para acoger a familias desahuciadas a cambio de un alquiler social, el 88 por ciento con la paralización de los desahucios que afecten a la vivienda habitual y el 73 por ciento con la dación en pago. Leer más...

viernes, 22 de febrero de 2013

EGUZKI exige el pre desmantelamiento y el cierre total, definitivo e irreversible de Garoña

Tras décadas de trabajo y denuncia contra la energía nuclear y en particular contra Garoña, se ha anunciado su parada y posible cierre, sin descartar ni el Gobierno ni la empresa explotadora la posible modificación normativa, su reinicio de actividad y paso de parada a puesta en marcha con acuerdo entre estas partes, ocultando datos y actos a la sociedad. En las dos últimas semanas, tanto el Ministro Soria, mostrando tanto su cara pro nuclear ,como otros políticos, lobbystas eléctricos y medios afines, vienen planteando contactos, dudas y gestiones para revertir este anuncio, dado el control económico y político que ejercen en el Estado español. El vicepresidente de la Sociedad Nuclear Española y director general de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco José López García, subrayó ayer jueves, que la central nuclear de Garoña "mantendrá todas las opciones que tenga en su mano" mientras que el Gobierno no dicte una autorización de ’pre-desmantelamiento’. Por lo tanto, desde el colectivo ecologista Eguzki, exigimos la orden inmediata de pre-desmantelamiento, pues entonces"será muy difícil volver atrás" a operar. La situación será mucho más irreversible, y no dará juego a negociar muchas cosas contrarias a la población, tales como el precio de la electricidad, el tiempo de explotación de una central nuclear y las prebendas que estan reclamando para extender la licencia. Endesa e Iberdrola negocian con Soria 60 años de vida útil a las nucleares para mantener Garoña, más allá de los 40 años que ya tiene esta vetusta y peligrosa central nuclear de primera generación. Las fuentes indican que tanto Endesa e Iberdrola, que configuran Nuclenor, como Industria (PP) tienen interés en mantener Garoña, ligandolo a los cambios de modificación de la actual Ley del Sector Eléctrico, en vigor desde 1997. Asimismo, desde Eguzki debemos denunciar que el gobierno de Rajoy y el lobby pro nuclear son co-responsables del discurso maniqueo, respecto a la rentabilidad económica de una central conocida como “la de las mil grietas", ocultando y tapando el gran debate de Garoña, la falta de condiciones de seguridad y el riesgo que supone para la población. Para los operadores, el problema de Garoña es de viabilidad económica pero ocultan y silencian por considerar asumible el estado de inseguridad, peligro y falta de garantía en una planta que en ningún caso pasaría un control de seguridad independiente y objetivo. La historia de Garoña es que hablamos de una planta nuclear de primera generación, con defectos de fabricación y graves fisuras en la vasija del reactor. Ante un riesgo real en un reactor, de la central nuclear de Doel (norte de Bélgica) se analizaron las "numerosas anomalías" detectadas en su vasija de los reactores de la marca holandesa Rotterdam Droogdok Maatschappij, con la que están fabricados reactores de una veintena de países de instalaciones similares, incluidas de las centrales nucleares de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia) en los cuales se reconoce un peligro real, por ser del mismo fabricante. El funcionamiento de la central de Garoña, algo que defiende tanto el PP como Nuclenor, supondría poner cada vez más en jaque la seguridad de más de un millón de personas de su entorno. Esta central nuclear, tiene algunos elementos de sangrante preocupación y temor: las grietas del barrilete, de las barras de penetración, de los manguitos; los problemas de corrosión intragranular, en las tuberías del circuito de refrigeración... Todas ellas sumadas son un agravante de su ya superada fecha de caducidad y de tecnología caduca y obsoleta. Para Eguzki, el cierre de Garoña debe ser algo irreversible y, tan solo hace falta que, de una vez por todas y se apruebe el plan de desmantelamiento y otro de dinamización laboral en la zona, puesto que Garoña es una planta nuclear que debería haber estado cerrada hace mucho tiempo por vieja, por peligrosa, por innecesaria, por estar amortizada, porque lo demanda la sociedad . Por todo ello, además de cerrar de forma inmediata la planta parada, se debe dejar la llave y custodia de su futuro en manos de la sociedad para que con información completa sea el garante de su futuro, y no del lobby pro nuclear. NUKLEARRIK EZ!! GAROÑA ITXI ORAIN !!! Leer más...

Vitoria ahorrará 90.000 euros con 4 plantas de biomasa en centros cívicos

Estas plantas energéticas supondrán un ahorro de un 30 por ciento de gasto de combustible respecto al uso tradicional. Con estas cuatro centrales térmicas, alimentadas con astillas de madera, y la deshumectadora instalada en las piscinas de Abetxuko se logrará ahorrar 90.000 euros anuales, incrementar la seguridad del suministro y reducir las emisiones de CO2 en 1.080 toneladas anuales , según han explicado. La mejora en el Polideportivo Abetxuko consiste en acoplar a la salida de la climatizadora existente un equipo de deshumectación que calienta el aire y el agua de la piscina. Giroa, como patrocinador de la Capitalidad verde Europea, ha hecho una aportación total de 1,3 millones de euros, de los cuales 617.000 se han destinado a estas instalaciones para el ahorro energético. A ello hay que sumar la central de biomasa en el Centro de Estudios Ambientales CEA y la flota de 10 coches eléctricos para la labor de mantenimiento municipal Leer más...

Se pide al Gobierno central y la UE la prohibición de insecticidas letales para abejas

Recuerda que estos insectos son "fundamentales para la perpetuación de las especies y el mantenimiento del ecosistema". El pleno de este viernes trata una moción en la que propone solicitar al Gobierno central y la Unión Europea la prohibición del uso de insecticidas que han demostrado ser letales para las abejas. En un comunicado, el concejal jeltzale Álvaro Iturritxa ha destacado que estos insectos son "fundamentales para la perpetuación de las especies vegetales y animales" para advertir que la utilización de determinadas sustancias tóxicas para evitar plagas en los cultivos está contribuyendo a la desaparición de las abejas comunes. Asimismo, ha recordado que con esta petición recogen una demanda extendida entre muchos colectivos de todo tipo preocupados por la protección de los ecosistemas. "Las instituciones también debemos posicionarnos claramente en este tema puesto que se están poniendo en juego nuestros recursos naturales", ha manifestado el portavoz del PNV . Además, el uso de estos insecticidas está provocando polémica a nivel mundial al estar afectando muy especialmente a la abeja común y destruyendo numerosos enjambres. Además, numerosos colectivos y organizaciones de todo tipo se están movilizando para pedir la prohibición de los neonicotinoides. "Conviene recordar que las abejas realizan un papel fundamental en los ecosistemas debido a que intervienen en los procesos de polinización y fecundación de innumerables especies vegetales, contribuyendo a la perpetuación de las especies y al aumento exponencial de las variedades de germoplasma vegetal", ha señalado. . Leer más...

Egunkariaren itxieraren 10. urteurren ekitaldian herritarrek egindako lana

"Behar zaituztegu oraindik"esan du Joan Mari Torrealdaik Martin Ugalde Kultur Parkean Euskaldunon Egunkariaren itxieraren 10. urteurren egunean. Andoainen egindako ekitaldian Egunkariaren zauriari odola dariola oraindik esan du eta hori itxi beharra aldarrikatu Bertan izan dira 'Egunkaria auziko' auzipetuak, langile ohiak, baita hainbat arlotako eragile eta ordezkariak ere, baita KOntseiluko idazkari nagusi Paul Bilbao ere. Juan Mari Torrealdaik gogorarazi du oraindik auzi ekonomikoa zabalik dagoela, eta guztion babesa eskatu du, auzi ekonomikoa absoluzioarekin itxi arte. Leer más...

jueves, 21 de febrero de 2013

Garoña mantendrá "todas las opciones en su mano" mientras el Gobierno no dicte la orden para pre-desmantelarla

El vicepresidente de la Sociedad Nuclear Española y director general de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco José López García, subrayó que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) "mantendrá todas las opciones que tenga en su mano" mientras que el Gobierno no dicte una autorización de ’pre-desmantelamiento’ si la nueva autorización es de pre-desmantelamiento, entonces "será muy difícil volver atrás" porque ya no serán las mismas condiciones que las de operación. "La situación será mucho más irreversible. Pero la última palabra es del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que es el que tiene el poder de extender la licencia", apostilló. Endesa e Iberdrola negocian con Soria 60 años de vida útil a las nucleares para mantener Garoña Las fuentes indican que tanto Endesa e Iberdrola como Industria tienen interés en mantener Garoña, y que las eléctricas lo harán siempre y cuando dispongan de visibilidad suficiente de que no operarán a pérdida. La central burgalesa ha sido la primera en llegar a los 40 años de vida útil y el resto de plantas lo harán a partir de 2021, pero es conveniente disponer de certidumbre para el conjunto del parque nuclear. Para los operadores, el problema de Garoña es de viabilidad económica y la solución solo puede venir del ministro de Industria, José Manuel Soria, quien este lunes expresó la "predisposición" de su departamento a prolongar la vida útil de la central si se cumplen las condiciones de seguridad. Pese a que el operador Nuclenor no ha solicitado la continuidad de la planta, Garoña puede continuar operando hasta julio de 2013. El Gobierno se ha propuesto publicar antes de esa fecha una reforma energética que aborde cambios profundos y modifique la actual Ley del Sector Eléctrico, en vigor desde 1997. La Ley de Economía Sostenible aprobada por el anterior Gobierno ya abrió la puerta a que las centrales pudiesen operar más allá de los 40 años, si bien en el caso de Garoña es necesario conciliar cualquier ampliación con los nuevos impuestos, que solo en la descarga del reactor obligan a pagar 153 millones. Este martes, el vicepresidente de la Sociedad Nuclear Española y director general de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco José López García, subyaró que Garoña "mantendrá todas las opciones que tenga en su mano" mientras que el Gobierno no dicte una autorización de predesmantelamiento. Este predesmantelamiento es la línea roja a partir de la cual "será muy difícil volver atrás", porque ya no serán las mismas condiciones que las de operación, explicó. "La situación será mucho más irreversible", apostilló. Leer más...

El exministro Acebes ganó casi 27.000 euros al mes como consejero de Iberdrola

El exministro de Interior de Aznar obtuvo se embolsó la friolera de 216.000 eurosPeriodista Digital, 14 de febrero de 2013 a las 19:37 Mariano Rajoy ganó 49.893,44 € netos por su trabajo en 2012 Alfredo Pérez Rubalcaba declara que ganó 67.229 euros con dietas en 2012 La cifra se divide en una retribución fija de 174.000 euros y otros 42.000 euros en concepto de primas de asistencia al Consejo de Administración Y tienen habitualmente la caradura de decir que pierden dinero en la política. Es falso, porque lo que no ganan dentro, lo gana después y lo que no se llevan gracias a sus contactos, se lo embolsan merced a los enchufes. Y si quieren un buen ejemplo, aquí tienen el deel ex ministro de Interior de Aznar, Ángel Acebes, quien obtuvo una remuneración total de 216.000 euros durante el pasado año como consejero externo de Iberdrola. No es rumor, es la cifra que facilita el Informe de Retribución de los Consejeros entregado por la eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La cifra se divide en una retribución fija de 174.000 euros y otros 42.000 euros en concepto de primas de asistencia al Consejo de Administración. Acebes fue nombrado consejero externo de Iberdrola el pasado 24 de abril de 2012, por lo que la retribución mensual hasta el final del año rondaría los 27.000 euros. Esta retribución está en línea con la que perciben el resto de consejeros de Iberdrola, osease, que dan de comer a la mano que les ronda en esas reuniones. Leer más...

miércoles, 20 de febrero de 2013

Un modelo energético 100% renovable en 2050 es posible, según WWF

El informe “El camino hacia un futuro 100% renovable en Europa” demuestra que, para el año 2030, la UE podría reducir su consumo energético al menos en un 38% en comparación con el escenario Business as usual (BAU), y generar más del 40% de su energía a partir de fuentes renovables. Con estas dos medidas, Europa reduciría sus emisiones de efecto invernadero relacionadas con la energía en un 50% con respecto a los niveles de 1990.
A medida que las economías de Europa luchan por recuperarse, las energías renovables y el ahorro energético son signos de esperanza para salir de la crisis actual. Casi 8 de cada 10 europeos están de acuerdo en que la lucha contra el cambio climático puede impulsar la economía y crear nuevos puestos de trabajo. Además, el 70% de los europeos creen que la inversión en energías renovables se debe priorizar en los próximos 30 años, en comparación con otras fuentes de energía tales como el gas no convencional (también conocido como shale gas), la energía nuclear y las plantas de captura y almacenamiento de carbono (CCS, de sus siglas en inglés Carbon Capture and Storage).WWF lanza el nuevo informe “El camino hacia un futuro 100% renovable en Europa”, que analiza dónde tendría que estar Europa en 2030 para alcanzar un sistema energético completamente renovable para el año 2050 .. Leer más...

Eguzki califica de atropello la posible subida del 5% en el billete de TUVISA

El grupo ecologista Eguzki ante la propuesta del Sr Maroto de subir un 5% el precio del billete del urbano emplaza a todos los grupos políticos y en especial al PNV (socio preferente y proponente del proyecto presupuestario) para que rechacen dicha subida por antisocial . Unos presupuestos sociales; se dijo en las presentaciones del proyecto por el alcalde Maroto y el Sr Urtaran. “Sociales” fue el adjetivo que utilizaron para calificar los servicios, prestaciones de las cuentas del año siguiente al del reinado Green Capital, pero desde Eguzki observamos con preocupación que se rebase una línea roja con el billete urbano, subiendo un 5% el principal transporte público. Cuando estamos inmersos en una crisis histórica y todo sube (electricidad, gas, servicios, teléfono, transporte… y sobre todo el número de parados, casi 6 millones en el Estado, más de 21.000 familias alavesas) y los sueldos se congelan o bajan, sólo a las derechas política y económica de la ciudad se le ocurre subir el precio del urbano y reducir su valor social y sostenible por competitivo y alternativo. pero la subida del 5% en las tarifas de los recorridos de urbanos de TUVISA supone un atropello a las clases humildes" y a la movilidad sostenible. Eguzki consiera dicha subida desproporcionada y discriminatoria, ya que a los pasajeros "ricos" usarán el coche privado, mientras "se castiga" a los habituales de los urbanos, que son, los ciudadanos económicamente más indefensos en un momento en que el transporte es una necesidad para el estudio, el trabajo, etc.. EGUZKI Talde Ekologista. Gasteiz, 1 de febrero de 2013ko otsailaren 19an eguzki.eguzki@gmail.com http://www.eguzki.org Leer más...

Ayudas a las explotaciones agroalimentarias con valores medioambientales

La Diputación foral de Álava compensará a los agricultores y ganaderos del territorio que apuesten por utilizar métodos productivos sostenibles en sus explotaciones. Con dicho objetivo, ha aprobado la convocatoria de las Ayudas Agroambientales con un total de 598.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes se extiende desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de este año, ambos inclusive. En esta convocatoria, únicamente podrán participar aquellos beneficiarios que tengan contratos agroambientales vigentes, incluidos quienes deseen prorrogar los finalizados en 2012. El desarrollo sostenible del medio rural consiste en la aplicación de prácticas compatibles con la protección y mejora del medioambiente, de los recursos naturales, del paisaje, el suelo, el agua y los recursos genéticos. Estas subvenciones, que se enmarcan dentro del Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco (2007-2013), buscan compensar la pérdida de productividad de las explotaciones agroganaderas que, por apostar por métodos de producción que respetan el medioambiente, ven reducida su rentabilidad. Las ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. La aportación de la UE llega al 75 por ciento en el caso de la Conservación de Razas Locales y al 50 por ciento en el resto. En 2012 se presentaron 210 solicitudes, de las que se aprobaron 171. Los agricultores y ganaderos que reciben este apoyo económico adquieren un compromiso a cinco años. De este modo, los pagos futuros están condicionados al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el momento de la concesión de la ayuda. Líneas de ayuda Entre las 18 líneas de ayuda que pueden solicitar los agricultores y ganaderos se encuentran la de Conservación de Razas Animales Locales, la de Producción Agraria Ecológica y la de Producción Integrada. Otras de las ayudas existentes son las destinadas al Plan de estiércoles y purines, Fertilización en explotaciones ganaderas, Tratamiento fitosanitario razonado, Conservación de la biodiversidad en tierras de cultivo de rotación o Cultivo de producciones locales de alubia. Leer más...

martes, 19 de febrero de 2013

Falla una pieza clave de seguridad en la central nucelar de Almaraz II

Esto saldra antes del leer masEl sábado 16 de febrero a las 00:00 horas tuvo lugar una incidencia en el reactor nuclear de Almaraz II (Cáceres).El reactor nuclear de Almaraz II, (Cáceres) se ha visto obligado a parar tras un incidente en una válvula que ha afectado al presionador, pieza clave para la seguridad de la central. La integridad del presionador resulta clave por tanto, para la seguridad de la central puesto que su rotura haría que el agua se convirtiera en vapor y no fuera capaz de refrigerar las barras de combustible de la central. La rotura del presionador podría dar lugar a un accidente con peligro de fusión del núcleo. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha apresurado a calificar el incidente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES, en sus siglas inglesas), aunque de forma provisional, alegando que los valores de la presión alcanzada en el presionador no superan las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la central. Quitar hierro se llama en castellano paladin.. cuando sin pieza que permita el agua ni la refrigeración.. se vive en peligro. Leer más...

lunes, 18 de febrero de 2013

La luz cayó un 4,2% en el último mes pero subió un 7,7% en 2012

El precio de la electricidad descendió hasta un 4,2% en el mes de enero respecto al último mes de 2012, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de enero. Si bien, en el último año, en el periodo de enero de 2011 y enero de 2012, el recibo de la luz se incrementó un 7,7%. Por su parte, el precio del gas se incrementó un 9% en los últimos doce meses, aunque en el primer mes de 2013 subió un 0,5%. Estas subidas contrastan con la tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general que inició 2013 con una bajada del 1,3% y la tasa anual en el 2,7%. Leer más...

Eguzki de Gasteiz denuncia el vertido de combustible en río Zadorra producido a la altura del pueblo de Margarita.

Eguzki de Gasteiz denuncia el vertido de combustible en río Zadorra producido a la altura del pueblo de Margarita. Este mes se han vivido unas fuertes precipitaciones, nevadas y por lo tanto crecidas de los ríos. La gestión de las presas en los pantanos, las infraestructuras como los puentes y la gestión alarmista, ha dado lugar un juego macabro como si los ríos Zadorra, Santo Tomás o Batán no fuesen tan sujetos a las variaciones de caudal que desborden el régimen hidrológico de cualquier río en llanuras aluviales, tras lluvias muy bruscas, ante tormentas o nevadas, dando lugar a inundaciones como las vividas, cuando el aporte de agua ha sido mayor que la capacidad del río para evacuarla, desbordándose y cubriendo las zonas llanas próximas. Estas zonas son las que la propia naturaleza reclama como defensa ribereña, es decir una obra o espacio natural paralela al cauce del río o arroyo, que disponga de estructuras que permitan, cuando sea necesario, la entrada del agua a los terrenos generalmente no inundados Las variaciones temporales y el agua que circula bajo tierra (caudal basal) o el deshielo, tarda mucho más en alimentar el caudal del río y puede llegar a él días, semanas o meses después de la lluvia que generó la escorrentía, por lo que el caudal se mantiene gracias a estos aportes. En el cauce del Zadorra, declarado LIC por la Unión Europea, a la altura del pueblo gasteiztarra de Margarita, aprovechando estas circunstancias, se ha producido un vertido de combustible, en gran cantidad pues pese a la crecida aprovechada por los desalmados que prenden con este derivado del petróleo, la mortandad de todo el cauce fluvial. Una acción en una zona limítrofe al polígono industrial, obra de unos desalmados, que debe ser investigada y se deben tomar medidas para que este comportamiento no pueda quedar impune. La mancha de combustible ha sido perfectamente visible, desprendiendo un fuerte olor a gasoil. El combustible vertido es de difícil biodegradabilidad, y tiene un alto grado de afección a los ciclos biológicos que se desarrollan en el río, pues impregna las plantas de superficie y el sustrato de las orillas y compromete el desarrollo de la microfauna y la alimentación de especies mayores, como los galápagos, las anátidas y pequeños mamíferos asociados al soto del río. Eguzki reclama que tanto los bomberos, como los técnicos municipales y de URA activen los protocolos para reiterar el vertido, realicen un seguimiento y adopten las medidas por mantener «un medio ambiente sostenible» conjugándolo con el desarrollo industrial del polígono de Jundiz.Es preciso, a juicio de Eguzki, que quien nos gobierna se debe preocupar por el Medio Natural, por que esto acaba con la fauna y la flora en una zona en donde tenemos un LIC, y no puede permitirse que la Confederación Hidrográfica y URA no vigile los ríos. En Vitoria Gasteiz a 18 de febrero de 2013. Leer más...

Se admiten contactos entre Nuclenor, empresas electricas y Gobierno sobre Garoña

Nuclenor cumplió todas las exigencias y recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), segun ha dicho en un comunicado tras la aprobación del CSN de las normas que debe cumplir la planta de Garoña. Lo novedoso es que en dicha nota se niegen a declarar los contactos que estan teniendo tanto con el CSN como con el Gobierno lo que cuestiona la información ciudadana y su obligación de no jugar con la seguridad y salud de la población. De verguenza en un pais que se llama democrático y sobre un tema, la energía nuclear, que no puede sino hacerse con luz y taquígrafos. La nota de Nuclenor dice así: El CSN aprobó en pleno exigir a la central nuclear el cumplimiento de los límites y condiciones impuestos en la autorización de explotación vigente, así como de las Instrucciones Técnicas Complementarias asociadas a la parada y descarga del combustible del reactor, efectuada en diciembre pasado, y a las pruebas de resistencia realizadas tras el suceso de Fukushima. El órgano de control nuclear justificaba su petición en el hecho de que "jurídicamente" la planta no ha cesado su actividad porque, salvo que el Ministerio de Industria cambie su criterio, el cese no se producirá hasta el 6 de julio de este año. Fuentes de Nuclenor aseguraron que la central nuclear de Santa María de Garoña continúa en un "escenario de cierre y predesmantelamiento de la instalación" desde que se parara el reactor en diciembre del 2012. Sin embargo, reconocieron que es el Ministerio el que debe corroborar el cierre administrativo de la central burgalesa, aunque previamente el CSN debe emitir un informe favorable del plan de desmantelamiento que ya presentó Nuclenor. Precisó que el informe sería paralelo a las actividades de vigilancia anunciadas esta misma semana por el CSN, que indicaba que se hará un seguimiento de Garoña como si siguiera funcionando, puesto que no se produjo su cierre formal. Ante este anunciado "refuerzo de la vigilancia", desde Nuclenor insistieron en que continúan apostando por la seguridad de la planta y que se llevaron a cabo todas las actuaciones que en cada momento han sido exigidas por el CSN e, incluso, algunas mejoras más. En este sentido, en cuanto a las recomendaciones realizadas tras las pruebas de resistencia a raíz del suceso de Fukushima, fuentes de Nuclenor señalaron que se ejecutaron ya la mayoría, como la mejora de los sistemas contra incendios o de las estructuras de respuesta sísmica. Reconocieron, no obstante, que quedan pendientes algunas actuaciones programadas a largo plazo que quedaron suspendidas, no en el momento de la parada de la central en diciembre, sino cuando se fijó el cierre de la instalación para julio de 2013, cuando espira la licencia de actividad de la planta. Desde Nuclenor insistieron en que, en estos momentos y sin querer entrar a valorar los supuestos contactos entre el Gobierno y las eléctricas, su único escenario es el del "cierre", iniciado en diciembre con la parada del reactor. Leer más...

La Cumbre Social Vasca pide que el Parlamento plantee recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de tasas judiciales

La Cumbre Social Vasca ha apostado por plantear desde el Parlamento vasco un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales y se ha sumado a las movilizaciones del próximo día 20 en la administración de justicia para denunciar su "deterioro". Asimismo, ha anunciado que el 14 de marzo realizará protestas en las tres capitales vascas para reclamar "más y mejor empleo" y "una política en serio" contra la corrupción. En una rueda de prensa en Bilbao, representantes de este colectivo, integrado por cerca de una veintena de sindicatos y asociaciones, ha presentado este viernes sus próximas iniciativas en el actual momento "tan crítico". Entre estas propuestas, las organizaciones que componen la Cumbre Social Vasca tienen previsto pedir a los grupos parlamentarios que la Cámara vascas debata la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales. Según ha explicado el representante de Jueces para la Democracia Edmundo Rodríguez, se pretende que "se plantee que, como ya se ha dicho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal Constitucional, al exigirse tasas con carácter general y con unos importes que disuaden a los ciudadanos para acudir a los tribunales reclamado la tutela de sus derechos, lo que se está haciendo es limitar el ejercicio de esos derechos y, al mismo tiempo, impedir que la garantía de que los tribunales decidan, después de escuchar a las partes, lo que corresponda conforme a derecho se haga efectiva". De este modo, la Cumbre Social Vasca impulsará que también en Euskadi "se pueda discutir esta decisión del Gobierno, matizada recientemente, que supone la limitación de un derecho fundamental" dentro de "una política general de recortes de un servicio público esencial, como es la Administración de Justicia". En esta línea, estas organizaciones han manifestado su adhesión a las movilizaciones convocadas para el próximo día 20 de febrero por jueces y fiscales para denunciar "el deterioro" de la Administración de Justicia. Leer más...

domingo, 17 de febrero de 2013

Amurrio desea participar en la comisión para seguir el desmantelamiento de Garoña

El Ayuntamiento exige a todos los organismos implicados el cese definitivo de la central nuclear El acuerdo fue tomado en el último Pleno que celebró la Corporación municipal y salió adelante con el respaldo de Bildu, PNV y PSE, ya que el PP se posicionó en contra Un grupo de trabajo en el que Amurrio considera "imprescindible" que puedan tomar parte los concejos, ayuntamientos y cuadrillas "directamente implicados por su cercanía" a la planta burgalesa, ubicada en el Valle de Tobalina. En este sentido, muestra su total disposición a participar en la citada comisión y pide a la Diputación Foral de Álava "la habilitación de medios" para la adecuada participación de las entidades locales en la misma Leer más...

sábado, 16 de febrero de 2013

Eguzki considera que la medida de limpieza y dragados de los ríos es una medida tan costosa como ineficaz, y carente de sentido.

En el día de ayer, se anunció por la concejala responsable del medio ambiente, que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz impulsará este año, "de manera inmediata y urgente", un plan de actuaciones sobre los ríos Errekaleor y Santo Tomás, para llevar a cabo labores de desbroce y limpieza sobre los ríos,“con el objetivo de prevenir las inundaciones que se han venido produciendo. Desde Eguzki, en primer lugar, debemos advertir que este invierno esta siendo un invierno excepcional, con mucha precipitación y por tanto con varias y seguidas crecidas en nuestros ríos, los cuales queremos conservar, conocer y mantener. Esta solicitud de evitar o mitigar los daños que provocan las inundaciones con dragados, es erronea, pues no parte del dato real, que las inundaciones no se producen por el estado de falta de limpieza del río, sino por dos motivos: la intensidad de las precipitaciones o nevadas, y segundo, por la acción del hombre, mediante la apertura de compuertas cuando manda doña Iberdrola en los pantanos, y en la construcción de puentes y barreras a las crecidas naturales de los ríos. Por ello, debemos de reclamar información real, un contraste con los agricultores y residentes en la zona rural, especialmente con los y las afectados, así como exigir que se expongan argumentos de índole científico técnica o simplemente con más criterio y objetividad. La propuesta de desbroce de los rios, con el beneplácito de la Agencia vasca del Agua, URA, supone una apuesta por el engaño mediante el efecto placebo y publicitario, una afección ambiental en los ecosistemas acuáticos y ribereños y una medida tan costosa (un millón de euros ) como inútil. Ello no obstante si que nos debe llevar a valorar positivamente la mención de las acciones de limpiezas puntuales de puentes e infraestructuras, en la medida en que pueda contrribuir a mantener esas barras de forma adecuada a una crecida. La actuación inmediata y urgente, en este momento, pretende eludir tanto el debate real sobre su efectividad como los controles en la contratación de esas tareas meter la maquinaria pesada con dragadoras, y en vez de limpiar el río (pues no se declara ni admite como con basura), se elimina vegetación y elementos naturales y fundamentales de este ecosistema. Por este motivo, los daños en el río cuando se realiza un desbroce y limpieza de imagen, son innumerables. La práctica habitual del ignorante, suele suponer amplliar el fondo y amplitud del cauce (agrandar la sección) para que circule mayor volumen de agua a más velocidad y sin desbordamientos. Pero para cualquier ribereño que ha vivido crecidas y dragados del rio, esto es absurdo puesto que la siguiente crecida, en muy pocas horas, se vuelve a acumular el material que se pretendía limpiar. Por lo tanto, sería un millón de euros tirados a la basura, en estos tiempos de falta de fondos en todas las arcas públicas. También los dragados suelen provocar otros efectos secundarios muy negativos: erosión remontante (erosión hacia aguas arriba del tramo dragado), incisión (hundimiento del cauce), irregularización de los fondos, descenso de la capa freática (y por tanto desecación de pozos de riego), descalzamiento de puentes y escolleras, colapsos si hay simas bajo la capa aluvial, etcétera Por contra, son las indeseables crecidas (por los daños que provocan) las que limpian los cauces, limitando su vegetación . Frente a la ineficacia de lo anunciado por Idioa Garmendia, la Directiva Europea de Inundaciones aboga por la renaturalización de los ecosistemas fluviales a través de la recuperación de las llanuras naturales de inundación como vía de laminación de las avenidas. Desde el grupo ecologista Eguzki, si se establecen campañas reales de información y participación en la valoración de esas situaciones, se establece una política eficaz y rápida de indemnizaciones para los años excepcionales, y se valora el interés natural y general en la apertura de compuertas del pantano que generan o incrementan los desbordamientos, estaremos avanzando en su normalización y regulación. EGUZKI Talde Ekologista. Gasteiz, 16 de febrero de 2013ko otsailaren 16an . Leer más...

viernes, 15 de febrero de 2013

Eguzki llama a sumarse a las movilizaciones de mañana en contra de los desahucios

Eguzki se adhiere y llama a todas las manifestaciones y concentraciones convocadas para mañana sábado por diferentes agentes sociales en las cuatro capitales de Hegoalde en contra de los desahucios, y en Gasteiz en la Virgen Blanca a las 13 horas. ... Leer más...

Ha llovido mucho pero.. en sentido metafórico, tiene que llover A CANTAROS..

En lo que va de año en GASTEIZ han recogido 434 litros de agua. Es casi la mitad del agua que había caido durante los 2 últimos años!!! Esperemos que este acontencimiento natural no suponga más daño para nuestros agricultores y que no padezcan la avaricia de Iberdrola abriendo las compuertas cuando le intereesa provocando graves inundaciones y que sirva de algo URA y la opinión de UAGA y los concejos vitorianos de ACOVI Si llueve al menos que sea a cantaros y se lleve toda la corrupción, nepotismo, y avaricia que existe, para que podamos vivir en armonia, solidaridad y respeto hacia nuestro entorno. .. Leer más...

El Iradier Arena de Vitoria acoge este sábado la Feria de la Trufa Negra de Álava

La sexta edición de la Feria de la Trufa Negra de Álava tendrá lugar este sábado en el Iradier Arena de Vitoria. En ella se ofrecerán diversas actividades en torno a este hongo que se recoge en Álava de manera exclusiva. En un comunicado, la Cooperativa de la Trufa de Álava, organizadora del evento, ha explicado que se trata de "una gran oportunidad" para conocer de primera mano este hongo "tan apreciado como difícil de encontrar". El presidente de la cooperativa, Ramón Barrón, ha recordado que Álava es la única provincia del País Vasco en la que se puede encontrar la trufa negra y que la feria supondrá "una nueva ocasión para poder degustarla y adquirirla". La Feria de la Trufa Negra se ha celebrado cada año en una localidad distinta del territorio alavés. Para este año, la organización ha decidido trasladarla a la capital y a "un lugar tan emblemático y cómodo como es el Iradier Arena". A lo largo de la jornada, los asistentes podrán comprobar cómo se emplea esta "joya culinaria" en la cocina mediante diferentes sesiones de exhibición. En estos 'show cooking', distintos cocineros alaveses prepararán platos a la vista de los visitantes. Otra de las actividades de la feria será la exhibición de búsqueda, en la cual los organizadores esconderán trufa en una piscina de tierra instalada en el interior del coso para que diferentes perros adiestrados traten de localizarla. ESPACIO TRUFA SELECTA En esta edición se instalará de nuevo el espacio Trufa Selecta, un lugar donde expertos en la materia podrán satisfacer la curiosidad de los visitantes. Además, en este punto se podrá adquirir trufa negra fresca y diferentes productos trufados, como aceite de oliva, crema de 'gazta zaharra' o crema de morcilla, entre otros. Las personas que se acerquen al Iradier Arena también podrán degustar la trufa en diferentes modalidades, ya que se ofrecerán pinchos variados elaborados a base de trufa negra. La Gran Subasta de Trufa Negra, en la que podrán participar tanto particulares como hosteleros, llegará a las seis de la tarde. En ella se venderá medio kilo de este hongo a un precio de partida de 400 euros. A lo largo de la jornada también habrá una exposición de productos locales con Label y diferentes actividades infantiles. El horario del evento será de 10.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Leer más...

jueves, 14 de febrero de 2013

A FALTA DE PAN, CIRCO

La mayoría derechona del Congreso (PP-UPN-UPyD) ha admitido a tramite la ILP (600.00 firmas) para declarar las matanzas de toros Bien de Interés Cultural. Algo más le ha costado aprobar, con envainada incluida, otra ILP (esta con 1.600.000 firmas) sobre la dación en pago. Es costumbre en la Corte, y en época de grave crisis más, distraer al pueblo con circo, en este caso con matanzas de toros y disfrazarla de “cultura”. La iniciativa aprobada es un paso más que da la derechona a favor de apoyar, subvencionar, televisar y blindar las matanzas. Un espectáculo que solo se sustenta gracias a las subvenciones públicas, sin las cuales ya habría desaparecido. Los herederos ideológicos del “que inventen ellos”, estarán contentos, y seguro que lo celebrarán a su manera, posiblemente de forma no muy culta, visto lo visto y oído lo oído. Disfrutar y hacer negocio con la tortura y muerte de animales no es un ejercicio de libertad, y mucho menos de cultura. El “interés cultural” posiblemente se refiera a los intereses económicos de matadores, apoderados, ganaderos, y empresarios que pululan en la “burbuja taurina”, beneficiándose de ayudas estatales, autonómicas y municipales que en plena crisis y angustia social, significan un insulto al estado de bienestar y justicia social. Porque puestos a recortar, ¿Por qué no se recortan las ayudas a las matanzas de toros, en lugar de a la salud y educación? ¿Qué es más cultural? ¿Una escuela de primaria o una escuela taurina? Los que han aprobado con sus votos esta declaración seguro que no tienen el mismo “interés cultural” en acabar con la pandemia de los desahucios, pues al parecer en sus cortijos ese problema no existe. Si al pueblo le falta pan démosle circo, que aunque no le alimenta por lo menos le distrae parece ser la máxima del triunvirato PP-UPN-UPyD. Pero tras esta declaración de BIC se esconde el afán unificador de dichos partidos. Dicho más claro, con esta declaración de BIC para las matanzas de toros, los tres partidos quieren dejar claro que España es UNA, y que las declaraciones y acuerdos de los diferentes parlamentos autonómicos, en este caso de Catalunya, los “españoles” se la saltan a la torera en SU parlamento. Manchar la palabra cultura con la sangre de los toros, da la medida del nivel de CI.(coeficiente intelectual) de sus promotores. EGUZKI 2013ko otsailean Leer más...

sábado, 9 de febrero de 2013

Las mentiras de Natalia

Fracking ez Araba denuncia. Puede resultar sorprendente, por obvio, leer cómo acusamos de mentirosa a una representante pública. Sin embargo, la poca vergüenza, la sarta de mentiras y comportamientos inaceptables que hemos padecido los últimos días por parte de la mayoría de la clase política en relación a la ILP que presentamos el pasado 31 de enero y que la mesa rechazó este martes, nos han llevado a querer compartir con vosotras el caso de Natalia Rojo. Ayer asistimos como público al debate sobre la proposición de Juntas Generales de Araba para prohibir el fracking en Espacios Naturales Protegidos. Defendiendo la postura del grupo socialista, Natalia Rojo mintió descaradamente para defender el veto que su grupo, junto a PP y PNV, han hecho a nuestra ILP Más info en la web de la plataforma. ... Leer más...

Eguzki denuncia el veto de la Mesa del Parlamento a la ILP contra el fracking

En primer lugar, Eguzki denuncia la decisión de la mesa del Parlamento Vasco vetando una ILP : de la “Plataforma Fracking Ez Araba”, para prohibir el fracking y la extracción de hidrocarburos no convencionales. Este proyecto de realizar fracking, genera dudas razonables por la falta de información veraz disponible en la ciudadanía, así como en cuanto a la debida valoración de los costes sociales, ambientales, y para la salud humana que pudiera generar. Eguzki, además, realiza un llamamiento a la sociedad en su conjunto y a las instuciones públicas locales para redoblar esfuerzos con el afan de aumentar las garantias y protección que nuestra tierra se merece, ante las ansias de negocio sin control ni cortapisa, con total descaro y pleitesía de gobiernos central y autonómico ante multinacionales energéticas, en pro del beneficio sin control, para que se paralice toda extracción de hidrocarburos no convenionales por los efectos nocivos que supone. Esta decisión de la Mesa del Parlmaneto,a juicio de Eguzki, es cobarde pues veta el derecho al debate, al esfuerzo social y a la intervención desde la calle en dicha institución, quedando una vez más alejada de la demanda social y la realidad del sentir mayoritario. Su cobardía a conocer el respaldo y la opinión mayoritaria, les desautoriza a arrogarse como representantes de la sociedad en la defensa por activa o por omisión sibilina del fracking y de los permisos en tramite tanto en la actualidad como en el futuro. Si no se han atrevido a soportar la presión del respaldo mayoritario a la ILP, no pueden considerar que los votos recibidos estos tres grupos parlamentarios, les confió aval para decidir arbitrariamente respecto al fracking. Además, es una decisión antidemocrática, pues carece de razonamiento legal o de forma, y supone nada más y nada menos que una decisión política que coarta el libre ejercicio dell derecho a la participación en asuntos públicos sin intermediarios. Y, ante la dicotomía entre la sensibilidad y parecer social y de esta mayoría de la Mesa del parlamento, consideramos dicha decisión ilegítima, un ejemplo sin parangón y actuación cual lobby rastrero contra la protección debida ante la agresión del fracking, y ante la propuesta social de plantear una ley y recabar en la calle decenas de firmas para exigir este posicionamiento. Siendo los grupos políticos de PP, PNV y PSE, conscientes de la opinión social contraria a la exploración y explotación de los recursos gasisticos no convencionales, los partidos PP, PNV y PSE se muestran sumisos a estos lobbys y con un modelo neoliberal que deja hacer cualquier desastre natural y social a cambio de la explotación de todos los recursos naturales, humanos y sociales. Con este veto al derecho a opinar y participar mediante una ILP, cualquier posicionamiento que avale o consienta el fracking carecerá del debate y contraste de la iniciativa popular, pues supondría una estafa a su talante democrático y respeto a la opinión social y voluntad popular. Para mayor descaro y falta de catadura moral y vergüenza, algunos políticos quieren abanderar la protección ambiental y su discurso es de compromiso con la no realización del fracking, mostrando una hipocresía que se evidencia con esta decisión. A juicio de Eguzki, este es el ejemplo de políticos que usan de la ecología como una arma en manos de multinacionales energéticas, que permite vender el “desarrollo sostenible” mediante políticas liberales de consumismo de recursos en un objetivo de impulsar el beneficio de dichos poderes y multinacionales que destruyen el planeta. Para ello Eguzki apoya los proyectos locales de producción y comercialización energética que convierta los consumos en formulas de ahorro y reducción de transportes, distancias o dependencias de otros territorios o del petróleo y de las energías más contaminantes como la nuclear o la térmica. , A su vez desde Eguzki reitera la necesidad de una apuesta colectiva y urgente por otro modelo energético basado en el ahorro energético, la eficiencia y la producción de energía socializando los modos y canales de producir y comercializar la energía de la forma más rentable tanto energética, como social, económica y medioambiental. EGUZKI Talde Ekologista. Gasteiz, 8 de febrero de 2013ko otsailaren 8an Leer más...

viernes, 8 de febrero de 2013

Ihobe publica un documento en el que se recogen 52 sugerencias para proteger la biodiversidad

El folleto, disponible en euskera y castellano, contiene 52 sugerencias para proteger la biodiversidad que ayudarán a marcar una diferencia cada semana del año. En concreto, la publicación recoge sugerencias sobre cosas prácticas que se pueden realizar cada día, pequeños gestos para aumentar la sensibilización en la comunidad, además de contribuir a la investigación observando y registrando datos sobre la vida salvaje y los ecosistemas. El folleto también incluye información sobre técnicas sostenibles en el jardín y sobre proyectos de construcción y bricolaje. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad se compone de tres elementos principales: los distintos tipos de especies que viven en la Tierra como son los animales, plantas, hongos, algas, bacterias e incluso los virus; las diferencias de tamaño, forma y color entre individuos de una misma especie y los distintos ecosistemas como por ejemplo los océanos, bosques o arrecifes de coral y las especies que viven en ellos. Aunque los científicos han clasificado cerca de 1,9 millones de especies vivas en la Tierra, el número real de especies es, sin duda, mayor. Muchas son microscópicas o viven bajo tierra o en el fondo de los océanos y otras muchas, sencillamente, aun no se han descubierto. La mayoría de los recursos esenciales, como alimentos, materiales de construcción, calor, fibras textiles o los ingredientes activos de los medicamentos provienen de la naturaleza. La presión que se ejerce sobre la naturaleza es cada vez mayor y muchas actividades humanas son una grave amenaza para la existencia de numerosas especies. La lista de amenazas para la biodiversidad es extensa: destrucción y fragmentación de hábitats; contaminación del aire, el agua y el suelo; sobrepesca y uso excesivo de los recursos, los bosques y la tierra o introducción de especies no autóctonas. Además de la liberación de cantidades crecientes de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Los consejos que se proponen en está guía están enfocados a la protección del medio ambiente y animan a tomar medidas como consumir alimentos locales de temporada, reducir el consumo de agua, aprovechar los residuos alimentarios para elaborar compost o conocer mejor las especies de animales y plantas que viven cerca. http://www.ihobe.net/ Leer más...

jueves, 7 de febrero de 2013

La central de Almaraz incumple los requisitos exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear

Ni Garoña, pero el ministro Soria nos quiere ver............. Centrales Nucleares Almaraz-Trillo A.I.E, cuyos propietarios son Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa e Hidroeléctrica del Cantábrico, no ha cumplido todavía los requisitos exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), relativos a las pruebas de resistencia.
Tras la parada programada para la recarga del reactor Almaraz I el pasado 11 de noviembre, que duró 18 días más de lo inicialmente previsto, no se ha conectado a la red de manera estable por diversos problemas aparecidos el 7, el 13, y el 22 de enero, los titulares han comunicado que van a revisar la excitatriz del alternador (generador eléctrico), y el 15 de febrero es la estimación que hacen para la sustitución de este elemento.
El 5 de enero de 2012 se produjo un incidente cuando los monitores de radiación de la ventilación de la sala de control se quedaron sin electricidad; posteriormente, el 12 de julio, notificaron que los tanques de diseño sísmico son inoperativos.
Leer más...

El gobierno del PP defiende la nuclear y "busca " que Garoña continúe

Pese a que Nuclenor continúa con sus planes y no entra en declaraciones públicas, el ministro Soría, no solo defiende a capa y espada la energia nuclear, sino que defiende que Garoña pudiese seguir en activo, sin valorar su estado ni las razones para su cierre definitivo. Industria sigue negociando para que Garoña siga abierta y afirma que España "no está como para prescindir" de la energía nuclear La posición del Gobierno es "clara", dijo el titular de Industria, tras añadir que si cumplen con todas las condiciones medioambientales y de seguridad Garoña pueda continuar con su operatividad. Por su parte, Nuclenor optó por guardar silencio y explicaron que no tienen nada que decir y que mantienen la misma postura de días atrás, cuando Soria dijo a finales de enero que la "voluntad" del Gobierno es que "podamos seguir contando" con su producción. "Preferiría que ese reactor siguiera abierto", reconoció. A las 22.57 horas del pasado 16 de diciembre, Garoña se desacopló de la red eléctrica. Tenía autorización para operar hasta el 6 de julio y el Gobierno apostaba, si cumplía con criterios de seguridad del CSN, ampliar el permiso hasta 2019. Leer más...

El ministro Soria consideró que "no cabe una moratoria" para esta actividad

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que el Gobierno "adoptará medidas de ámbito nacional para evitar posibles riesgos" asociados a una técnica de extracción de gas no convencional denominada "fracking" o fractura hidráulica, que en estos momentos está en fase de investigación en España, por lo que consideró que "no cabe una moratoria" para esta actividad y que puede desarrollarse si se aplica una "regulación adecuada". La mejor regulación es el interés general, prevenir (aplicando el principio de prevención) y prohibir el fracking y la extracción del gas no convencional, según Eguzki. "Como cualquier otra actividad industrial, implica riesgos específicos que deben ser gestionados adecuadamente, pues existe la tecnología para minimizarlos", afirmó Soria en el Pleno del Senado, antes de abogar por una "regulación estricta" para garantizar la seguridad medioambiental. Además, aseguró que la explotación de recursos no convencionales está suponiendo una "revolución" y contribuye a disminuir la dependencia energética. En este sentido, el Gobierno se ajustará a las medidas "de ámbito nacional, europeo e internacional" que se aprueben sobre este asunto, aunque insistió que "son los estados nacionales quienes deben tomar las decisiones al respecto", siempre y cuando "se cumplan todas las garantías medioambientales que se establecen a nivel estatal y europeo". El ministro de Industria respondió así a una interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para hacer frente a los potenciales riesgos que se derivan de la utilización de la técnica del "fracking" . En su intervención, el ministro minimizó los riesgos asociados a la extracción de gas no convencional mediante esta técnica, argumentado que existen formas de prevenir todos los peligros potenciales (utilización masiva del suelo y del agua, riesgo sísmico o contaminación de acuíferos y aire). El ministro volvió a expresar su apoyo a esta técnica justificando que "ha generado mucha inversión, mucho empleo y mucho crecimiento donde se ha utilizado", muy probablemente en referencia a Estados Unidos. "El gas natural es un recurso transcendente para el presente y el futuro", subrayó Soria, quien, no obstante, remarcó que esta técnica se llevaría a cabo con las máximas cautelas para evitar sus riesgos potenciales. Además, agregó que el Gobierno "está abierto a otras medidas que puedan ser propuestas y aprobadas en las Cortes Generales" para minimizar estos riesgos. El "fracking" consiste en la inyección a presión de agua, arena y aditivos sobre la roca con el objetivo de mejorar su permeabilidad. De esta forma, se pueden realizar perforaciones horizontales en la roca y conseguir que el hidrocarburo se desplace hacia la boca del sondeo. Entre los riesgos ambientales relacionados con este tipo de técnicas, citó el uso de aditivos químicos, la contaminación de acuíferos, el uso masivo de agua y la posible aparición de seísmos derivados de la fractura de las rocas. Sobre el uso de aditivos, aseguró que el 99,5% del fluido de perforación es agua y arena, y el 0,5% restante agentes químicos necesarios para proporcionar a la mezcla capacidad para hacer más permeable la roca. La contaminación de acuíferos es "el menos relevante" de los riesgos, ya que "en opinión de los expertos este riesgo puede mitigarse asegurando una distancia suficiente entre los acuíferos y la formación, y aislando convenientemente" la canalización vertical del sondeo, dijo. En cuanto al uso de agua, reconoció que el "fracking" requiere 20.000 metros cúbicos de agua por sondeo, lo cual puede suponer una "restricción, sobre todo en zonas con escasez de acuíferos". Pese a ser un "volumen importante", el agua "puede recuperarse en posteriores fracturaciones", señaló. Soria aseguró además que el Gobierno impulsará una política "estricta y responsable" en la gestión del agua y que dará "garantías" de que se utiliza convenientemente. En alusión al riesgo sísmico, señaló que se harán estudios y que, en principio, es "tan bajo que en gran parte de los casos ni siquiera se perciben" temblores. Leer más...

miércoles, 6 de febrero de 2013

Fracking Ez Araba denuncia que la paralización de la ILP es un decisión política que supone un veto democrático

La plataforma Fracking Ez Araba, a la que pertenece Eguzki, ha valorado hoy la respuesta dada por la mesa del parlamento vasco a la iniciativa legislativa popular. “Queremos expresar no solamente nuestra sorpresa ante la negativa a dar trámite a la ILP, sino también nuestra mayor indignación y firme rechazo a esa decisión. Una decisión equivocada, pues la razón que han esgrimido no es procedente. Es más bien una excusa”. El argumento dado para justificar la negativa de la mesa es la existencia de una propuesta de modificación de la ley de la conservación de la naturaleza que proviene de las JJGG alavesas, en la que se pretende incluir el fracking dentro de las actividades prohibidas en los espacios naturales protegidos. El objeto de la ley que proponíamos en la ILP habla de la regulación de la extracción de hidrocarburos no convencionales y la técnica de fracturación hidráulica o fracking para todo el territorio de la CAPV. “No es el mismo objeto ni de lejos”. A partir de la recepción oficial de la resolución, Fracking Ez Araba atenderá a las posibilidades de recurso y decidirá las acciones legales a tomar. Han querido resaltar que la ILP no es un regalo, se trata de una herramienta para que la sociedad pueda hacer llegar sus demandas, en forma de iniciativa legislativa, a discusión en el parlamento vasco. Su aceptación supone el comienzo de un arduo trabajo de recogida de firmas, 30.000, para que la iniciativa se pueda tramitar. Todo ello para que en su trámite posterior, cuando la iniciativa se discute en el parlamento vasco los partidos allí representados puedan aceptarla, modificarla, alterarla por completo o simplemente rechazarla sin contar para nada con quienes la presentaron y/o avalaron con sus firmas. Fracking Ez Araba se reunió con todos los partidos con representación en la mesa del Parlamento vasco para darles a conocer su intención de presentar esta ILP. En el transcurso de esas reuniones, la plataforma puso encima de la mesa el hecho de la coincidencia de estas dos iniciativas, justificando su tramitación. Ningún partido comunicó que observase ningún impedimento en la tramitación de esta iniciativa. “Es más, desde el PNV se nos comunicó que no habría problemas en la mesa y desde el PP que se pediría informe jurídico acerca de la iniciativa. El PSE nos dijo que eran partidarios de que estas cosas llegaran a debatirse en el parlamento”. Sin embargo, a la hora de votar, PNV-PSE-PP dan su voto en contra… y ni siquiera solicitan un informe jurídico que lo ampare, haciendo de motu proprio una interpretación sumamente restrictiva de la ley que regula las ILP con el único objetivo de impedir la tramitación de esta ILP. “¿Qué ha pasado? Una de dos. O nos han engañado en las reuniones sabiendo que se iban a negar, o alguien ha pensado que eso de que la voluntad popular se exprese por la vía de la ILP es una mala idea y han cambiado de opinión”. Obviamente, las respuestas a estas preguntas las deben de dar ellos mismos, pero no cabe duda de que detrás de esta negativa no ha habido una cuestión legal o técnica, sino de trasfondo político. La negativa a tramitar la ILP es una decisión política. Y esta decisión, en el contexto de rechazo social a los planes de perforación y habiendo sido empleada la única posibilidad de expresión legal popular de la que disponemos, supone un error lamentable. “Queremos denunciar desde aquí que empezamos a estar hartas de los vaivenes y las ambigüedades de algunos partidos. Si miramos un poco la trayectoria, tanto del PNV como del PSE o el PP alrededor del tema del fracking y los recursos no convencionales, podemos observar que hay profundas contradicciones entre lo que se defiende en diferentes foros”. Un buen ejemplo se puede observar en el texto que se aprobó como proposición no de ley el pasado 14 de diciembre en las JJGG de Alava por PNV; PSE, EB y BILDU: “Las JJGG de Álava, en la actual situación y respondiendo al clamor social existente, instan a las instituciones vascas implicadas, a que en las medida de sus competencias, prohíban cualquier proyecto de extracción de gas a través de la técnica del fracking y que incluyan su prohibición expresa en cuantas leyes sean necesarias”. ¿Cómo cuadra esto con la decisión de la mesa de rechazar la ILP? “Vamos a ser claros. Nos están mareando. Sobre todo a la opinión pública. Si tan claro está que no quieren fracking que lo prohíban. Y no hay mucho más que hablar con quien un día nos dice una cosa y al siguiente hace la contraria”. Para terminar, han querido recordar que tienen aún más claro, si cabe, que hay que continuar peleando contra estos planes energéticos suicidas sin descanso. “Si definitivamente queda descartada y la ILP se termina retrasando, no duden que esto no hará sino darnos más tiempo para sumar gente en contra de los planes extractivos, ya que día a día más gente se está posicionando en contra de esta barbaridad”. “De lo que sí que nos fiamos es de la opinión popular que ha invadido. Por mucho que no quieran, van a terminar por conocer la opinión popular. Nos comprometemos a ello”. Mientras estas cuestiones legales se aclaren, Fracking Ez Araba continuará su labor divulgativa informando, dando charlas, editando y distribuyendo el periódico, vigilando los avances en los permisos que siguen igual de vigentes que ayer, cooperando con el resto de movimientos que siguen fortaleciéndose, y promoviendo la movilización popular en las ocasiones que se nos presenten. Leer más...

lunes, 4 de febrero de 2013

El ecosistemas de Salburua, al Inventario Estatal de Zonas Húmedas

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha anunciado la incorporación de 30 nuevos ecosistemas al Inventario de Zonas Húmedas, con motivo de la celebración este sábado del Día Mundial de los Humedales. Entre los últimos humedales en incorporarse al Inventario Español, todos ellos del País Vasco, se encuentran también algunos tan emblemáticos como el Lago de Arreo, la Ría de Guernica-Urdaibai o Salburúa, de alto valor ecológico. En la actualidad el inventario incluye 267 humedales, que ocupan una superficie d más de 167.358 hectáreas. España es el tercer país del mundo por número de humedales de Importancia Internacional incluidos en la Lista Ramsar y aporta 74 de estos espacios, distribuidos por toda la geografía nacional. Entre ellos se incluyen los Parques Nacionales de Doñana y de la Tablas de Daimiel. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete se suma así a la celebración del Día Mundial de los Humedales con actividades y talleres ambientales en toda España. El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero desde 1997, fecha en que se adoptó en Ramsar (Irán) el Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, más conocido como Convenio de Ramsar (adoptado en 1971). El lema del Día Mundial de los Humedales 2013 es 'Los humedales y el manejo del agua', cuyo objetivo fundamental es fomentar la sensibilización acerca de la interdependencia del agua y los humedales. Leer más...

sábado, 2 de febrero de 2013

¿Qué impacto tiene el ferrocarril de alta velocidad en la cohesión territorial?

Investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y del Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de laUniversidad Politécnica de Madrid (UPM) estudian los efectos de las nuevas infraestructuras del ferrocarril de alta velocidad sobre la cohesión territorial en España y proponen medidas para paliar los posibles efectos negativos. Desde Eguzki consideramos que paliar los efectos dell TAV/AVE, son tan difíciles o imposibles que se debe estudiar y planificar valorando las cosas antes de hacer, desistiendo de una infraestructura que incomunica y genera efectos tan negativos para la cohesión y comunicación. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que a la hora de planificar nuevas infraestructuras de alta velocidad (AV) se deben tener en cuenta una serie de actuaciones complementarias más allá de la política de transporte, con el fin de reducir las disparidades que se puedan producir en cuanto a cohesión territorial. Los ferrocarriles de AV se diseñan generalmente para interconectar fuertes centros económicos de manera eficiente. Por lo tanto, las mayores mejoras en la accesibilidad se concentran cerca de las estaciones, mientras que en las ubicaciones intermedias los beneficios de accesibilidad son más bajos e incluso negativos. Los autores del trabajo llevan varios años estudiando el efecto en la mejora de la accesibilidad (entendida como la posibilidad de alcanzar unos destinos usando una red de transporte determinada) debida a la construcción de nuevas infraestructuras de transporte. La cohesión territorial se mide analizando la distribución de estas mejoras de accesibilidad en el territorio. Evaluar las nuevas líneas La planificación de las nuevas líneas de AV se lleva a cabo a nivel nacional o incluso internacional. Este trabajo de investigación pone de relieve la importancia de evaluar las nuevas líneas de no sólo en estos niveles estratégicos sino también en otros niveles micro, como los regionales. En este contexto, con la ayuda del Sistema de Información Geográfica (SIG), se ha estudiado el efecto sobre la cohesión territorial de las líneas de AV en diferentes niveles de planificación de la infraestructura: nacional, regional y de corredor. Los resultados muestran que, a nivel nacional o de corredor, los efectos sobre la cohesión son positivos. Sin embargo, a nivel regional aparecen tanto efectos positivos como negativos. Los efectos tienden a ser negativos cuando la estación se encuentra en las ciudades capitales (con mayor número de habitantes), porque la nueva estación refuerza la posición de estas ciudades frente al resto, que suelen perder las estaciones que tenían. Estas diferencias en los resultados de la cohesión se explican principalmente por la combinación de la distribución de la población y la ubicación de las estaciones. Normalmente, estas estaciones se encuentran en las ciudades más pobladas por lo que las mejoras de accesibilidad se concentran en estas ciudades y no se distribuyen homogéneamente, lo que aumenta las diferencias en la cohesión territorial. También influye la calidad de la red de transporte desde las ciudades sin estación a las ciudades con estación. Según las consideraciones anteriores, con el fin de reducir los impactos negativos de cohesión, en la planificación de nuevas infraestructuras de AV se deben tener en cuenta actuaciones complementarias. La mejora del acceso a las nuevas estaciones mejorando las redes secundarias de ferrocarril convencional o de la red de carreteras puede reducir las disparidades creadas por la nueva infraestructura. Además, estas medidas deberían complementarse con otras políticas sectoriales distintas de la política de transporte, como las medidas de desarrollo regional, con el objetivo de reducir el riesgo de una disminución de la actividad económica y de la población en esas áreas no atendidas directamente por la nueva infraestructura de alta velocidad Leer más...

Nuclenor oferta al resto de nucleares recolocar a 90 de sus trabajadores

De los 300 empleados de la firma propietaria de Santa María de Garoña, está previsto que unos 140 sigan trabajando en labores de predesmantelamiento y unos 70 se prejubilen Los integrantes de la Comisión Mixta, formada por representantes de la dirección de Nuclenor, de los cuatro sindicatos con representación en el comité de empresa y dos personas ajenas a ambas partes, abordaron ayer el proceso de recolocaciones que, en principio, afectará a unos 90 de los 300 trabajadores de Nuclenor, la empresa propietaria de Santa María de Garoña. La firma ya ha enviado la ficha técnica con todos los datos del perfil profesional de estos trabajadores a todas las centrales nucleares españolas para que valoren su recolocación en las mismas y las que ya han contestado a la oferta han manifestado «un grado de satisfacción alto», según explicaron fuentes de esta comisión. Leer más...

viernes, 1 de febrero de 2013

BENEFICIOS DEL CICLISMO URBANO COMO MEDIO DE TRANSPORTE

El ciclismo urbano consiste en la utilización de la bicicleta como medio de transporte urbano, generalmente para distancias cortas. La bicicleta aporta beneficios no solo individuales (a la persona que la usa), sino que también aporta beneficios para la sociedad (medio ambiente). SALUD El ciclismo es una actividad que se puede practicar a todas las edades y no le exige nunca un máximo esfuerzo al corazón. Es claramente beneficioso y proporciona una gran protección no solo ante las enfermedades cardiovasculares, sino también ante las enfermedades del aparato respiratorio y otras asociadas a la obesidad. Al incluir ejercicio cardiovascular moderado a las rutinas diarias, se beneficia la salud en general, proporcionando protección contra enfermedades de corazón, algunos cánceres y reducción en los índices de obesidad. ECONOMÍA En tiempos pasados se pensaba en el automóvil como un propulsor de la economía. Hoy en día se está convirtiendo en lo contrario. En CAPITAL BIKES alquilamos bicicletas para los que no quieran comprarse una nueva y quieran usarla esporádicamente y pasar un buen rato en familia, pareja, o amigos. SEGURIDAD El coche es una amenaza para todos en la ciudad. Si viajas en bici o en transporte público, el peligro de muerte o daño que causas a los demás casi desaparece. DIVERSIÓN Píntalo como quieras, tu diversión no es un beneficio para los demás. Aunque es probable que seas una persona más alegre y desahogada – y así eres un poco más aguantable para los que están a tu alrededor – el hecho de que lo pases bien con tu forma de desplazarte también puede convertirse en envidia o desprecio para los que todavía no lo entienden.Por muy altruista que seas, esto no es problema tuyo. TRÁFICO Se acabó la búsqueda de aparcamiento. Una disminución en el número de automóviles que circulan en la ciudad y un aumento del uso de la bici, mejoraría, sin duda, la fluidez del tráfico y se podrían solucionar muchos problemas de atascos. Actualmente en Vitoria-Gasteiz podemos disfrutar de las nuevas calles 30 con tráfico calmado para desplazarnos más rápidos y seguros. MEDIO AMBIENTE El ciclismo urbano no produce ningún tipo de contaminación atmosférica. Apenas produce contaminación acústica. Durante la fabricación de una bicicleta se consumen menos recursos naturales que en la fabricación de un automóvil, por cada coche elaborado se producen 100 bicicletas lo cual también supone un menor impacto al medio ambiente. Desde CAPITAL BIKES apostamos en VG por el alquiler del transporte ecológico como es la bicicleta. VENTAJAS FRENTE A LOS AUTOMÓVILES En ciudades congestionadas y para distancias de hasta 5-7 km, la bici es el medio de transporte más rápido. Ocupa menos espacio público que los vehículos de motor. No presenta problemas de aparcamiento además Capital Bikes te ofrece un candado de seguridad para que la candes donde desees. En una ciudad tan adaptada a este medio como es Vitoria, la bicicleta es el vehículo estrella. Desde el punto de vista del tráfico y la seguridad vial, una disminución en el número de coches que circulan por la ciudad y un aumento del uso de la bici, mejoraría la fluidez del tráfico y se podrían solucionar muchos problemas de atascos. Leer más...

Según la ONU, los asentamientos de Israel violan la Cuarta Convención de Ginebra

Constituye un crimen de guerra que entraría en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), por lo que ha reclamado su suspensión "sin condiciones Un equipo de investigadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido este jueves de que la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos viola la Cuarta Convención de Ginebra y constituye un crimen de guerra que entraría en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), por lo que ha reclamado su suspensión "sin condiciones" y la "retirada inmediata" de los actuales asentamientos judíos. "Israel debe, en cumplimiento del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, poner fin a toda su política de asentamientos sin condiciones", se lee en el informe del equipo de investigación, presidido por la juez francesa Christine Chanet. "Se debe iniciar inmediatamente un proceso de retirada de todos los asentamientos de los territorios palestinos ocupados", prosigue el texto. El equipo de investigación fue aprobado en marzo de 2012 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a fin de examinar la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos y en Jerusalén Este. El Gobierno israelí se ha negado a colaborar con los expertos y se ha escudado en que el Consejo tiene un enfoque desequilibrado y en que su política de asentamientos en Cisjordania está justificada por la Biblia. Para elaborar el informe, los expertos interrogaron a más de 50 personas que acudieron a Jordania el pasado mes de noviembre para testificar sobre la confiscación de tierras, daños a sus medios de vida --incluidos los olivos-- y agresiones por parte de colonos judíos, indica el documento. "La misión cree que detrás de estas agresiones y estas intimidaciones contra los palestinos y contra sus propiedades se oculta el propósito de expulsar a la población local de sus tierras y permitir la expansión de los asentamientos", prosigue el informe. Los asentamientos, según los expertos de la ONU, "están posibilitando una anexión progresiva que impide el establecimiento de un Estado palestino intercomunicado y viable y socava el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación". EL TPI Las Convenciones de Ginebra de 1949 prohíben el traslado de población civil a territorios ocupados y su contravención, recuerda el informe, podría considerarse crimen de guerra y entrar, por tanto, en las competencias del Tribunal Penal Internacional. Por ello, según el informe, la posible ratificación del Estatuto de Roma, por el que se rige el TPI, por parte de Palestina --recientemente reconocida como Estado obsvervador no miembro por parte de la Asamblea General de la ONU-- "podría conducir a un proceso de rendición de cuentas por las graves violaciones de Derechos Humanos y las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del derecho a la justicia para las víctimas". Alrededor de 250 asentamientos judíos han sido establecidos en Cisjordania y Jerusalén Este desde su ocupación militar por parte de Israel en 1967, con una población estimada en ellos de 520.000 colonos, según el informe de la ONU. Estos asentamientos impiden a los palestinos el acceso a los recursos hidráulicos y a las tierras para uso agrícola, prosigue el documento. El pasado mes de diciembre, Palestina acusó a Israel en una carta dirigida a Naciones Unidas de estar planificando nuevos "crímenes de guerra" mediante la expansión de los asentamientos. Tras la decisión de la Asamblea General de reconocer a Palestina, Israel anunció la construcción de 3.000 nuevas viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este, dos territorios que deberían constituir, junto con la Franja de Gaza, el futuro Estado independiente palestino. Leer más...

Bruselas pide una moratoria a los pesticidas nocivos para las abejas

La Comisión Europea ha propuesto este jueves "suspender durante dos años" el uso de los tres neonicotinoides más frecuentes como plaguicidas en la siembra del girasol, la colza, el algodón y el maíz, al considerar que podrían dañar la salud de las abejas, cuya mortalidad ha aumentado alarmantemente en la Unión Europea. Se trata de una restricción que requiere el apoyo de los Estados miembros para hacerse efectiva y que, en cualquier caso, no afectaría ni a los cultivos de otoño ni a aquellos que no atraen a las abejas, según ha precisado en rueda de prensa el portavoz comunitario de Salud y Consumo, Frédéric Vincent. La propuesta se basa en el principio de precaución a partir de un informe de la Agencia europea de seguridad alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) que señala tres plaguicidas de la familia de los neonicotinoides comercializados en Europa por Bayer y Syngenta: clotianidina, tiametoxam e imidacloprid. Los tres se utilizan para tratar las semillas y el grano antes de su siembra y podrían afectar a las abejas por el rastro que dejan en el polen y el néctar, causándoles parálisis y hasta la muerte, aunque no suponen un riesgo para la salud humana, según recalcan desde Bruselas. Los Estados miembros estudian este jueves en Bruselas los detalles de la propuesta, en una reunión a nivel de expertos de la que no se esperan decisiones sino que sea el primer paso de la discusión. La medida podría afectar a un tercio de las semillas preparadas en la UE y España es uno de los principales productores. El comisario de Salud y Consumo, Tonio Borg, quiere redactar la propuesta formal de reglamento de aquí a marzo, con el objetivo de que su aplicación, si gana el apoyo de los 27, se materialice el 1 de julio de este año. Aunque los pesticidas sometidos a examen están autorizados en la Unión Europea, ya hay varios países que no permiten su uso en determinados cultivos, como es el caso de Alemania, Italia o Francia. Eslovenia, por su parte, cuenta con una prohibición total. Además de enmendar las condiciones de los permisos de estos pesticidas para restringir su uso a los cultivos que no atraen a las abejas y a los cereales de invierno, también afectaría a la comercialización y uso de semillas tratadas con productos que incluyan estas sustancias activas. Sin embargo, se prevé una excepción para que los Estados miembros puedan decidir autorizar las semillas de maíz tratadas este mismo año. Bruselas sostiene que se trata de medidas "proporcionadas y equilibradas" y ofrece revisarlas en un plazo de dos años tras dos años de su entrada en vigor, para valorar su impacto. Leer más...