viernes, 1 de diciembre de 2017

La Diputación suspende la caza durante el fin de semana

Después de anunciar la suspensión del deporte escolar en el Territorio durante el fin de semana y basándose en las previsiones meteorológicas emitidas por la Dirección de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava ha decidido suspender las actividades de caza durante el sábado y el domingo, tal y como Eguzki ha demandado y como es de sentido común.
Eguzki se felicita por esta medita y considera adecuado y aplaude la reacción de la institución foral.

En virtud del artículo 39 de la ley 2/2011 de la Ley de Caza del País Vasco, la institución foral ha decidido detener la actividad que estaba prevista en Álava, aunque los cotos que ya contaban con permiso para este fin de semana podrán reubicar la fecha en el calendario

Cabe recordar que el Diputado General de Álava ha activado a partir de las 9.00 horas de hoy, viernes día 1 de diciembre, el NIVEL 0 (fase seguimiento) del Plan Territorial de Emergencias del Territorio Histórico de Álava (PETHA). .. Leer más...

Eguzki exige la prohibición de la caza durante la nevada

La Diputación Foral de Araba no ha adoptado ninguna decisión ante la posibilidad de cazar durante la nevada, mientras que, en Bizkaia, la cual ha decidido prohibir la caza este fin de semana por las condiciones climatológicas.
El Territorio Histórico de Álava tiene potestad para desarrollar normativamente la actividad cinegética

-La Ley 27/1983, de 25 de Noviembre, de Territorios Históricos traspasa la gestión de la caza a las respectivas Diputaciones Forales.

- En base a esta competencia, las Juntas Generales de Álava, aprobaron la Norma Foral 8/2004, de 14 de junio, de Caza del Territorio Histórico de Álava con el objeto de adaptar la legislación estatal en materia de caza a las peculiaridades del Territorio Histórico y a las circunstancias actuales

- Orden Foral 246/2017 de 18 de julio, reguladora de las normas específicas del ejercicio de la caza en el Territorio Histórico de Álava para la temporada 2017-2018

Nos remitimos al BOTHA del 28 de julio de 2017; https://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/086/2017_086_02821_C.pdf

En concreto se puede producir la caza menor hasta el 28 de enero de 2018, ambos inclusive.

Pues bien, en dichas normas y en la fecha actual, la Diputación no ha prohibido la caza, ni en general los días de nieve ni desde hoy y durante los días de nevadaEguzki demanda a la Diputación que proceda a prohibir la caza dentro de las competencias de regulación dentro de las épocas, días y horas hábiles de caza aplicables


v
Leer más...

Lemoiz: historiarekin bat datorren erabilera

Eta Eguzkik ez du iritzirik Eusko Jaurlaritzak Lemoizko zentral nuklear zaharra arrain-haztegi bihurtzeko darabilen proiektuari buruz? Bai, badu. Baina inork uste badu esango dugula urte hauetan guztietan esan ez dugunik, jai dauka. Izan ere, orain, lehen bezalaxe, Lemoizentzat eskatzen dugu historiarekin bat datorren erabilera.
“Historiarekin bat datorren erabilera”, a zer esaldi dotorea, baina horrek, zehatz-mehatz, zer esan nahi du? Ba, esan nahi du Basordako kala naturaren aldetik ahal den neurrian lehengoratu beharko litzatekeela eta bertan parke publiko bat egokitu, beharbada memoria-leku gisa. Eguzkik ez du beste erabilerarik baztertzen, baina betiere lehengoratzearekin eta erabilera publikoarekin bateragarri den heinean. Nolanahi ere, lursail horiei ematen zaien erabilera edozein dela, taldeak aholkatzen du erabakia aldebakarrekoa ez baizik eta ahal den adostasun sozialik zabalenaren ondorio izatea, memoriak horretarako ere balio beharko luke eta. Laburbilduz, historiarekin bat datorren erabilera eskatzen dugunean, honako hauek eskatzen ditugu: lehengoratzea, erabilera publikoa eta adostasuna.
Kala lehengoratzea eta erabilera publikoa ematea ez dira inola ere helburu arbitrarioak. Alde batetik, zentrala, neurri handi batean, behintzat, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoan eraiki zen, egun ere balio natural handia duen paraje batean. Jabariaren lagapena proiektu jakin bat eraikitzeko egin zen. Proiektu hark ez zuen aurrera egin, beraz, lagapena bertan behera geratu zen, eta, ondorioz, kala lehengoratu egin behar da, ahal den neurrian, behintzat. Legeak ere hori babesten du. Esan gabe doa, gure ustez, lehengoratze horrren fiantziazioan Iberduerok, gaur egun Iberdrolak, parte hartu beharko lukeela. Azken batean, berak egin zuen triskantza. Beste aldetik, erabilera publikoa bidezkoena da, ez baita begi-bistatik galdu behar herritarrek berek beren poltsikotik ordaindu dituztela zentralaren instalazioak, urre-prezioan ordaindu ere. Gogora dezagun…
Lemoizko zentrala bertan behera geratu zen 1984ko moratoria edo luzamendu nuklerraren ondorioz, Valdecaballeros eta Trillo II zentralekin batera. Orduan, Estatuak hiru konpainia elektrikori, tartean Iberduerori, zentral horietan 2.300 milioi euroko inbertsioa egin izana aitortu zien, eta, inbertsio horren kalte-ordain gisa, argindarraren ordain-agirietan hainbesteko bat gehiago kobratzeko baimena eman zien. Horrela, 2.300 milioi haien truke, herritarrok, 1996. eta 2015. urte bitartean, 5.717 milioi ordaindu ditugu, betiere iturri ofizialen arabera. Beraz, herritarrok Lemoizko instalazioak urre-prezioan ordaindu ditugula esatea gehiegi ote? Gauzak horrela, gure ustez, Jaurlaritzak gaizki egingo luke baldin eta aurrekariak zein diren kontuan izan gabe jokatuko balu, eta Lemoizko lursailei erabilera emango balie bide arruntago baten bidez eskuratutako beste edozein ondasun balira bezala.
Orduan, Eguzki arrain-haztegiaren alde edo kontra dago? Eguzki etxea zimentarrietatik erakitzen hastearen alde dago. Beraz, gure ustez, orain “tokatzen” dena da kalaren etorkizuna planifikatzea. Kontuan izan urte hauetan guztietan Basorda ia-ia zulo beltz bat izan dela planifikazioan. Bada, (guk historiarekin bat nahiko genukeen) planifikazio marko horretan aztertu beharko litzateke Eusko Jaurlaritzaren proiektua kabitzen den ala ez. Baldin eta planifikazioa proiektu jakin batzuen arabera de facto egiten jarraitu behar badute, zertararako hainbeste istorio Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen inguruan?
Eta etxea zimentarrietatik eraikitzen hastearen aldekoak garenez, etxea teilatutik eraikitzen hastearen kontrakoak gara, eta, hain justu, horixe da Tapia kontseilariak egin duena, arrain-haztegiak hainbeste milioiko inbertsioa eta, batez ere, hainbeste lanpostu sortuko dituela iragarri duenean. Nahita egin du, dudarik gabe. Seguruena, horrela, lehen momentutik neutralizatu nahi izan ditu proiektuak sor zitzakeen kritikak. Aurrenekoak, portzierto, dagoeneko iritsi dira, alderdi baten eta sindikatu baten aldetik. Espero zitezkeen. Izan ere, arrain-haztegiak, are gutxiago Lemoizen iragarri duten arrain-makrohaztegia, inoiz ez dira industria garbiak izan.
Herri honetan behin eta berriro aldarrikatzen da memoria historikoaren garrantzia. Aldarrikapenak nahi bezain sutsuak izan daitezke, baina alferrikakoak, baldin eta memoria horren irakaspenak egunerokoan aplikatzeko borondaterik ez badago, ezta Lemoiz bezalako kasu ezin adierazgarriago batean ere.
Leer más...

miércoles, 29 de noviembre de 2017

El parlamento europeo propone eliminar el controvertido “Impuesto al Sol”

l órgano europeo respalda las energías renovables impulsadas por la ciudadanía, pero no obliga a los Estados miembros a objetivos nacionales vinculantes para renovables y aplica un margen del 10% para el cumplimiento del objetivo europeo
La Comisión de Energía del Parlamento Europeo ha votado hoy a favor de reconocer a la ciudadanía más derechos para producir, vender e intercambiar su propia electricidad renovable. Lo ha hecho mediante la aprobación de unas enmiendas a las normas que regulan las energías renovables en la Unión Europea, liberando la electricidad autoconsumida de cargos punitivos, gravámenes e impuestos. Con la aprobación de estas enmiendas, el polémico ‘impuesto al sol’ actualmente vigente en España pasará a ser ilegal según las normas de la UE. El ‘impuesto al sol’ obliga a las instalaciones de autoconsumo con potencia instalada de más de 10kW a pagar un cargo sobre la electricidad autoproducida y consumida de forma instantánea. .. Leer más...

martes, 28 de noviembre de 2017

Jornadas Berriztu: de miercoles a sábado

Mañana inauguramos las JornadasBerriztu con unas invitadas de lujo: Alba del Campo; EnergiaGara , ConsueloAuzmendi y Uudalx100berriztagarri. Conoceremos iniciativas locales de autogestión...porque entre todas podemos hacerlo realidad! ..as Leer más...