lunes, 11 de junio de 2012

Hizkuntza ekologia eta iraunkortasuna / Ecología y sostenibilidad lingüística

2012ko EKAINAREN 14a TOKIA: Goiuri jauregia Izan-ematea doakoa Aldi bereko itzulpen zerbitzua euskaratik gaztelaniara Vitoria-Gasteiz 2012ko Hiriburu Berdea da. Hiria ahalegintzen ari da ekologiarekin eta iraunkortasunarekin konpromisoa zabaltzen eta sendotzen. Horrek aukera ezin hobea ematen digu hizkuntza ekologiaren (Haugen, 1972an) eta hizkuntza iraunkortasuna (Rioko goi-bilera, 1992) kontzeptuak ezagutarazteko, horietan sakontzeko eta hirirako proposamenak egiteko, gure hizkuntza errealitatea abiapuntu. 10:00 EKOLOGIA BIOLOGIKOA ETA HIZKUNTZA-EKOLOGIAREN ARTEKO JOAN-ETORRIAK Belen Uranga. Soziolinguistika Klusterra. 10:45 HIZKUNTZA EKOLOGIATIK IRAUNKORTASUNERA Xabier Erize. Soziolinguista. 11:30 ATSEDENALDIA-KAFEA12:00 EKOLOGIATIK HIZKUNTZA IRAUNKORTASUNERA: MARKO TEORIKOTIK PROPOSAMEN PRAKTIKOETARA Albert Bastardas. Bartzelonako Unibertsitatea. 16:00-18:00 GASTEIZ VS. EKOGUNEA Iñaki Martínez de Luna. EHU. MAHAI INGURUA: Belén Uranga, Xabier Erize, Albert Bastardas, Iñaki Martínez de Luna, Rober Gutiérrez (Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea). Bertaratutakoen parte-hartzea. IZEN-EMATEA: 945 161588. www.vitoria-gasteiz.org/euskara 14de junio de 2012 LUGAR: Palacio de Villa Suso Inscripción gratuita Servicio de traducción simultánea de euskera a castellano Vitoria-Gasteiz es Green Capital 2012. Son notables los esfuerzos por divulgar y reforzar los compromisos de la ciudad con la ecología y la sostenibilidad. Este hecho nos ofrece la posibilidad de dar a conocer los conceptos como la ecología de las lenguas (Haugen, 1972) y la sostenibilidad lingüística (Conferencia de Río, 1992), profundizar en ellos y hacer propuestas para la ciudad desde nuestra realidad lingüística. 10:00 RELACIÓN ENTRE LA ECOLOGÍA BIOLÓGICA Y LA ECOLOGÍA DE LAS LENGUAS Belen Uranga. Soziolinguistika Klusterra. 10:45 DE LA ECOLOGÍA DE LAS LENGUAS A LA SOSTENIBILIDAD Xabier Erize. Sociolingüista. 11:30 PAUSA-CAFÉ12:00 DE LA ECOLOGÍA A LA SOSTENIBILIDAD LINGÜÍSTICA: DEL MARCO TEÓRICO A LAS PROPUESTAS PRÁCTICASA Albert Bastardas. Universidad de Barcelona. 16:00-18:00 VITORIA VS. ECO-ESPACIO Iñaki Martínez de Luna. UPV. MESA REDONDA: Belén Uranga, Xabier Erize, Albert Bastardas, Iñaki Martínez de Luna, Rober Gutiérrez (Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea). Participación del público. INSCRIPCIÓN: 945 161588. www.vitoria-gasteiz.org/euskara ..

No hay comentarios:

Publicar un comentario