viernes, 28 de octubre de 2016

Gasteiz: Nekazaritzako Elikagaien Estrategia / Hacia una EstrategiaAgroalimentaria Sostenibleazken hilabeteetan zehar hainbat erakunde eta eragileekin egindako lanketa partehartzaileari esker Ingurugiro Gaietarako Ikastegian Vitoria-Gasteizen nekazaritza-elikadura sistema iraunkorra eraikitzeko oinarrien gaineko txostena idatzi dugu –atxikitako artxiboan doakizue, eta ikusgai dago hemen ere-.
Txosten hori esku artean izanik, datorren azaroaren 15an topaketa berri bat egingo dugu, 2 helburu nagusirekin:

  • Alde batetik oinarrien gaineko txostena alderatu eta –badagokio- baliozkotu nahi dugu, hemendik aurrera Vitoria-Gasteizko Nekazaritzako Elikagaien Estrategia Iraunkorraren aldeko konpromisoa duten erakunde eta eragileen erreferentziazko bide orria izan dadin.

  • Bestetik ekintzara bideratutako hurrengo urratsak nola fokatu elkarrekin hausnartu eta landu nahi dugu: udalak prestatuko duen ekintza plana, inplikatutako beste eragileek har ditzaketen konpromisoak eta eragileen eta erakundeen arteko elkarlanari jarraipena emateko aukera posibleak hizpide izango ditugu.
  .. Fruto del trabajo participativo desarrollado en los últimos meses con un amplio y diverso conjunto de instituciones y agentes, desde el CEA hemos redactado el documento de Bases para una estrategia agroalimentaria sostenible de Vitoria-Gasteiz que recibís como archivo adjunto –también disponible en este enlace-. Con este documento entre manos, el próximo 15 de noviembre queremos celebrar un nuevo encuentro para el que hemos priorizado 2 objetivos: • Contrastar y validar –si procede- el documento de Bases, para que de aquí en adelante constituya la hoja de ruta referente para el conjunto de instituciones y agentes implicados y comprometidos con una Estrategia Agroalimentaria Sostenible para Vitoria-Gasteiz. • Reflexionar y trabajar juntos/as sobre cómo enfocar los próximos pasos de cara a la acción: elaboración del plan de acción municipal, compromisos de otros agentes implicados y posibles fórmulas para dar continuidad al trabajo colaborativo entre agentes e instituciones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario